2015/12/8 - Geopolymeren cement-vervanger in grasbetonblok

Primeur voor de provincie Overijssel bij het toepassen van Reduton® betonnen graselementen in de berm langs de N331.
 
Samen met SQAPE is v.d. Bosch Beton er in geslaagd om het cement in betonnen graselementen (bermverharding) te vervangen met behulp van de SQAPE geopolymeer technologie.
 
Het nieuwe geopolymeer graselement heeft een extreem lage CO2-emissie. Door het toepassen van geopolymeren als cementvervanger, kan een CO2-reductie tot 85% gerealiseerd worden. Het betonbedrijf produceert als eerste een graselement zonder toevoeging van cement. Dit is een primeur.
 
Twee pijlers
Twee belangrijke pijlers van het beleid van v.d. Bosch Beton zijn innovatie en duurzaamheid. Naast het zoeken naar nieuwe ontwerpen en toepassingsgebieden innoveerthet betonbedrijf voortdurend in het gebruik van grondstoffen. Het produceren van een duurzaam geopolymeer product is voor het bedrijf dan ook een logische volgende stap.
 
Stimuleren van innovaties
De provincie Overijssel stimuleert innovaties en toepassing van CO2-arme technologieën en producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes. “Wij werken samen met bedrijven om duurzaamheidswinst te bereiken. De innovatie van v.d. Bosch Beton draagt bij aan het verduurzamen van de infrastructuur en de verkeersveiligheid. Daarom experimenteren wij met deze nieuwe bermverharding bij het groot onderhoud en reconstructie van de parallelweg langs de N331 tussen Zwartsluis-Vollenhove,” aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel.
 
Evalueren
Samen met het betonbedrijf zal de provincie Overijssel het project monitoren en evalueren. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in het voorjaar van 2016 bekend.
 
Geoptimaliseerd
SQAPE is het technologiebedrijf dat de nieuwe geopolymeer technologie heeft uitgevonden en gepatenteerd. De techniek is jarenlang door het bedrijf op laboratoriumschaal getest. Nadat een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend heeft het technologiebedrijf zijn techniek voor deze toepassing van het betonbedrijf geoptimaliseerd.