Innoveren met bacteriën in beton

Bioclear earth houdt zich al jaren bezig met oplossingen voor water- en bodemverontreinigingen. Dit doet het bedrijf door gebruik te maken van bacteriën die al in de bodem leven en in staat zijn ernstige verontreinigingen af te breken. Maar bacteriën kunnen meer dan vervuiling afbreken.

 

Bodembacterie
Een jaar geleden is het bedrijf begonnen aan een nieuw experiment met een bodembacterie die calsiet produceert. Calsiet kan zand en grind aan elkaar hechten en vervangt cement als bindmiddel. Dit proces wordt biocementatie genoemd. Biocementatie zou in de toekomst mogelijk een alternatief kunnen zijn voor de conventionele cementproductie die goed is voor 8 tot 9 procent van de wereldwijde CO2-productie. Als referentie: de uitstoot van de luchtvaart is 2 tot 3 procent. Vervanging van traditioneel beton door een biologisch en duurzaam alternatief zou een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie.

 

Testfase
Het biobeton-project bevindt zich momenteel nog in de testfase. Bioclear earth experimenteert met optimaliseren van de belastbaarheid en de efficiëntie van grondstoffengebruik. Het bedrijf kijkt ook naar de footprint van het biobeton door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) en vergelijkt deze met een LCA van conventioneel beton.
Ook wordt gekeken naar de toepassingsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan het vloeistofdicht maken van de bodem onder opslagtanks, verharding van fietspaden en dijkversterking.
Verdere ontwikkeling Voor de verdere ontwikkeling van biobeton is Bioclear earth op zoek naar marktpartijen. Het bedrijf denkt dat als er samengewerkt kan worden met partijen in de markt er toekomst is voor biobeton en er een stap kan worden gezet naar een duurzame samenleving. Met bacteriën als bindmiddel onderzoekt het Groningse bedrijf Bioclear earth naar mogelijkheden om biobeton te produceren.

 

Meer weten? Dick Specht, 06 1522 44 22 specht@bioclearearth.nl, Rozenburglaan 139727 DL Groningen www.bioclearearth.nl