Training Circulair Contracteren

Doel
Na de training weet de deelnemer:

  • De basisbegrippen en uitgangspunten van Circulariteit en CO2-reductie
  • De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW
  • Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek volgens de methode van BouwCirculair
  • Hoe de circulariteits- en CO2 doelstellingen welke zijn vastgelegd in een bouwcontract tijdens de uitvoeringsfase worden behaald

De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heeft de deelnemer de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract.

Meer info over de training

Training LCA & MKI

LCA en MKI worden ingezet als meetinstrument voor het beoordelen van duurzaamheid van inkopen en aanbestedingen. Om de milieueffecten van een product, dienst, levering of werk te kunnen berekenen, beoordelen en vergelijken is kennis en begrip van de werkwijze en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk.
BouwCirculair heeft daarom een training ontworpen om de begrippen LCA/MKI te doorgronden. In praktische casussen behandelen we alle kennis, kunde en ervaring om duurzaamheid objectief en kwantitatief te kunnen bespreken, intern en extern.

Lees verder