2018/6/5 - Rioolslib hergebruikt in asfalt

In de zoektocht naar duurzame grondstoffen die bijdragen aan een circulaire samenleving, worden soms verrassende vondsten gedaan. Want wie had gedacht dat gebruikt toiletpapier toegepast kan worden in een nieuwe weg?
 
In Stiens en in Bedum, respectievelijk in Friesland en Groningen, wordt sinds kort gefietstop asfaltwegen waarin toiletpapier is verwerkt. Aannemer Jansma uit Drachten was betrokken bij deze projecten en directeur George Kempenaar legt uit hoe deze afvalstof een nieuw leven krijgt. “Asfaltmengsels die veel bitumen bevatten kunnen tijdens het transport iets ontmengen. Dat is van invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke weg, je krijgt een soort open plekken in het wegdek. Om die ontmenging tegen te gaan, voegen we zogeheten afdruipremmers toe aan het mengsel. In die afdruipremmers zitten cellulosevezels, die onder andere worden gewonnen uit rioolslib.”
 
De afdruipremmers die aannemer Jansma gebruikt zijn een product van Cellvation, een samenwerking tussen de bedrijven KNN Cellulose BV uit Leeuwarden en CirTec BV uit Purmerend. Zij hebben als doel om op kosteneffectieve wijze een nieuwe grondstof uit gebruikt toiletpapier te produceren. Dit resulteerde in 2016 in de aanleg van een fietspad waarin de uit wc-papier teruggewonnen cellulosevezelsmet succes werden toegepast.
 
Afgelopen jaar werd de techniek verder ontwikkeld en het product, Recell, werd ook toegepast bij een parkeerterrein in Groningen en in een dijkversterking op Ameland.