2019/2/4 - Clubhuis van circulariteit: CIRCL

Na de sloop van het oude hoofdkantoor van Mees Pierson aan het Rokin in Amsterdam, wat amper 25 jaar oud was en bouwkundig in prima staat, besefte ABN AMRO dat het anders moest.
 
Eerste circulaire ontwerp in Nederland
De bank vroeg de Architecten Cie om een nieuw ontwerp, maar dit keer moest er worden voldaan aan allerlei eisen met betrekking tot circulair bouwen. Het project omhelst meer dan alleen een uitbreiding van de vergaderfaciliteiten van het hoofdkantoor: het pand krijgt er een publieke functie bij. De bank zelf noemt het ‘een clubhuis van circulariteit’. Het ontwerp van de Architecten Cie voor het circulaire paviljoen van ABN AMRO is het eerste circulaire bouwontwerp in Nederland.
 
BREEAM
Met het klaarstomen van haar kantoren voor de toekomst,wil ABN AMROde overgang naar een duurzamere maatschappij versnellen. Dit heeft het vastgoed van de bank al BREEAM-kwaliteitskeurmerken opgeleverd en met CIRCL hoopte ABN AMRO, door het gebouw te laten certificeren volgens BREEAM, minimaal kwalificatie ‘Excellent’ te realiseren.
 
Alle gedane maatregelen en het ontwerp moeten hieraan bijdragen. Een leuk feitje om daarnaast te vermelden is dat de meeste BREEAM gecertificeerde gebouwen voorzien zijn van aluminium gevels. Zelfs het hoogst gekwalificeerde gebouw The Edge in Amsterdam is voorzien van een aluminium buitenschil!
 
Minimale huidige en toekomstige footprint
Door het ontwerp waarbij de natuurlijke belichting en schaduw optimaal benut wordt, verbeteren de hoog isolerende aluminium gevelelementenhet energiemanagement van het gebouw. De bank hoopt met het paviljoen een voorbeeld te zijn voor de circulaire gebouwen van de toekomst.
 
Het paviljoen is een ‘living lab’ dat zich gedurende zijn levensduur continu kan aanpassen aan de veranderingen vanuit het gebruik, zijn omgeving en de laatste stand watbetreft techniek. Om optimale circulariteit te bereiken bevat het ontwerp de meest hoogwaardig mogelijke herbruikbaarheid van het object, de producten en grondstoffen en minimaliseert zo zijn huidige en toekomstige footprint.
 
Bouwen met gerecyclede spijkerbroeken
Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt vanbijvoorbeeldPCM’s (Phase Change Materials), kaderloze PV-panelen tegen de horizontale gevelbanden en borstweringen, hergebruikte rioleringsbuizen, het hoogwaardig isolerende AA 100 Q HI+ vliesgevelsysteem van Kawneer, oude stoeptegels en zelfs gerecyclede spijkerbroeken! “Er is iets ontstaan wat we vooraf niet hadden kunnen bedenken”, zegt projectarchitect Hans Hamming. “Een heel ruw en ongepolijst gebouw.”
 
Goed isolerend, open en transparant
Het paviljoen heeft een open en transparante structuur die bijdraagt aan de toegankelijkheid van het gebouw en de sociale veiligheid op het Mahlerplein. De hoge vliesgevels zorgen voor voldoende daglicht in het gebouw. Goede isolatie en transparantie in gebouwen gaan echter vaak niet hand in hand. Door toepassing van het vliesgevelsysteem AA 100 Q HI+ is de optimale oplossing gerealiseerd.
 
Het smalle aanzicht van het Passiefhuis PhA+ gecertificeerde aluminium systeem zorgt voor een maximale transparantie met minimaal energieverlies. Door de riante toelaatbare glasdikte kan de vakvulling hoogwaardig isolerend uitgevoerd worden met triple glas. Samen met het hoge draaggewicht van de gevel tot 700 kg kunnen grote glasvakken met zeer lage U-waarde opgenomen worden in een smal aluminium systeem. Hierdoor iser meer daglichttoetreding. Kortom, maximale transparantie met de beste isolatiewaarde.
 
Hergebruik en milieuvriendelijke materialen
De gevels zijn gemaakt van gerecycled aluminium door de AA 100 Q HI+ vliesgevel van Kawneer toe te passen. Door gebruik te maken van het AR 100 programma van Kawneer wordt de duurzaamheid van een project nog meer verbeterd. In dit programma is 80% van het aluminium gerecycled. Dit geldt ook voor de RT-vouwwand die in het paviljoen is toegepast. Het voordeel van aluminium is de milieuvriendelijke eigenschappen: het materiaal is vrijwel onbeperkt recyclebaar, niet giftig, zeer onderhoudsarm en daardoor uitermate duurzaam. Het AR 100 programma zorgt ervoor dat deze eigenschappen gewaarborgd blijven binnen CIRCL.
 
Het systeem is zo ontworpen dat verbindingen zonder kit en lijm worden uitgevoerd. Demontage is daardoor eenvoudig en levert geen vervuiling of beschadiging op. Herplaatsen of hergebruiken van de gevel wordt hierdoor vergemakkelijkt. Ook vakvullingenuitwisselen is door dit systeem eenvoudiger geworden.
 
Tevens is de AA 100 Q HI+ CradletoCradle gecertificeerd. Een beloning voor het feit dat het ontwerp na de levensduur goed te recyclen is, zodat de materialen gebruikt kunnen worden voor een tweede, of in dit geval derde leven. Hiermee wordt de CO2 footprint van een gebouw nog verder verlaagd. Zo kan er efficiënt, intelligent en duurzaam gebouwd worden, wat perfect aansluit bij het principe van circulair bouwen.