2019/6/21 - Circulaire sloop school in Hattem succesvol

Gemeente Hattem wilde een schoolgebouw uit 1978 slopen. Een belangrijke eis in de uitvraag was dat het slopen circulair zou verlopen, met daaraan gekoppeld de eis van een zo hoog mogelijk percentage hoogwaardig hergebruik. Lagemaat Sloopwerken uit Heerde haalde de opdracht binnen. RW Advies werd door de gemeente ingeschakeld voor de voorbereiding en begeleiding van de sloopwerkzaamheden. BouwCirculair sprak met Peter Rooselaar van RW Advies.
 

Lees verder

Was de aanbesteding traditioneel of zaten er nieuwe elementen in?
“In de aanbesteding zat geen MKI maar zeker wel nieuwe (niet gebruikelijke) elementen. Er werd gegund op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij naast Social Return On Investment (SROI), uiterste opleverdatum en dergelijke ook minimumeisen werden gesteld aan het percentage hoogwaardig hergebruik van staal, beton englas alsmede het integrale percentage hoogwaardig hergebruik. Voor wat betreft dit laatste: uiteindelijk is 93,37 procent hoogwaardig hergebruik behaald, geverifieerd door een onafhankelijke certificerende instelling en bekrachtigd met een projectcertificaat.”
 
Wat was jullie rol in het proces?
“Gemeente Hattem heeft ons als onafhankelijke deskundige ingeschakeld voor de voorbereiding en begeleiding van de sloopwerkzaamheden. Wij hebben de gemeente geadviseerd en geholpen vanaf het initiatief tot en met oplevering. Waar gaat het dan om? Denk hierbij aan het opstellen van het sloopbestek en inschrijvingsleidraad,de stoffeninventarisatie, het verzorgen van hetvergunningentraject/sloopmelding, het begeleiden van de aanbesteding, het faciliteren van de benodigde asbestinventarisaties en het verifiëren van de prestatie van Lagemaat en de projectbegeleiding tijdens de realisatiefase.”
 
Wat zat er in het gebouw qua materialen?
“Het schoolgebouw is in 1978 opgeleverd en sindsdien regelmatig verbouwd (1987, 1995).BVO bedraagt3.650m². Het deel uit 1978 heeft een onderbouw met paalfunderingen, betonnen ringbalken, BG betonvloer (ongeïsoleerde kanaalplaat), met daarop een constructie van stalen kolommen en liggers. Het dak is een combinatie van staal (HWC met stalen liggers), isolatie en bitumineuze dakbedekking. De toevoeging in 1995 is ook weer een mix van betonconstructie (kolommen en liggers) en stalen dakconstructie (stalen dakplaat en stalen liggers). In de gebouwen waren onder andere ruimschoots nog in prima staat verkerende systeemplafonds, -wanden, kunststof kozijnen, installaties, schakelmateriaal, verlichtingsarmaturen en rvs keukenapparatuur aanwezig.”
 
Hergebruik
Voor deze en andere materialen is door Lagemaat gezocht naar nabije en wat verder gelegen projecten waarin hoogwaardig en direct hergebruik (dus in zo groot en compleet mogelijke constructie-delen) mogelijk was.Ook is lokaal, onder andere door kijkdagen en advertenties op marktplaats,veel materiaal afgenomen door maatschappelijke organisaties, het MKB en particulieren.Niet direct her te gebruiken en/of hoogwaardig her te gebruiken materiaalstromen werden afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van Lagemaat in Heerde. Omvorming en verkoop van materialen creëerden hier werkgelegenheid in het kader van SROI.
 
Schaapskooi
Een van de materiaalstromen ging richting een in het natuurlandschap te bouwen schaapskooi in Zwolle. Zo is de staal-/betonnen dakconstructie van de schaapskooi volledig gerealiseerd met het constructiestaal en de betonvloeren die vrijkwamen uit de school in Hattem. Wat ook weer heel veel milieu- en tijdwinst opleverde. Nieuwbouw zou wekenlange inzet van een 52-tons kraan vereisen. Dat kon nu beperkt blijven tot enkele draaidagen. Ook hoeven betonvloeren niet, in grove delen, vervoerd en verwerkt te wordentot granulaat, voor de wegenbouw en betonindustrie. Het aantal transportbewegingen is zo tot een fractie van de traditionele werkwijze teruggebracht. Al met al levert hergebruik, alleen al van de vloeren, een enorme CO2-reductieop.
 
Succesvol project
Rooselaar kijkt tevreden terug op het project en prijst de inzet van het sloopbedrijf: “Lagemaat heeft de opdracht meer dan goed uitgevoerd. Dit geheel in lijn met wat gemeente Hattem en RW Advieshadden uitgezet (in uitvraag, selectie-eisen, criteria en werkomschrijvingen). Lagemaat heeft zich tot het uiterste ingespannen om dit project tot een succes te maken.”