2024/7/8 - Uitfaseren van Hot Mix - Acceptatievakken & Handvatten

Uitfaseren van Hot Mix – Programma Acceptatievakken

De website Warm Mix Asfalt is hét loket voor alle zaken gerelateerd aan het uitfaseren van Hot Mix. Het loket biedt asfaltproducenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen over de invoering en werking van Warm Mix Asfalt (WMA). Hier is ook informatie te vinden over het Programma Acceptatievakken, waarbij asfaltproducenten als onderdeel van de overgang naar WMA als standaard laten zien dat:

  1. WMA betrouwbaar geproduceerd kan worden middels de in de richtlijn WMA opgenomen technieken (praktische toets van de theorie),en dat;
  2. WMA betrouwbaar verwerkt kan worden tot de gewenste kwaliteit(Standaard RAW eisen).

Bekijk het Programma Acceptatievakken hier:

https://www.crow.nl/thema-s/infratechniek/warm-mix-asfalt/acceptatievakken

 

 

Uitfaseren van Hot Mix  – Handvatten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers:

Om opdrachtgevers te ondersteunen in het opnemen van Warm Mix Asfalt (WMA) biedt de Warm Mix Asfalt website 2 leidraden om WMA op te nemen in nieuwe UAV-GC contracten en in RAW bestekken. Ook vindt u hier een template voor een ‘Standaard Verzoek tot Wijziging (VtW)’ om Warm Mix Asfalt op te nemen in lopende (bestaande) contracten en bestekken.

De documenten dienen als handleiding waarbij de ‘Standaard Verzoek tot Wijziging (VtW)’ ook dient als gesprekshandleiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hiermee hopen we het proces om Warm Mix Asfalt op te nemen gemakkelijker te maken.

 

Bekijk de documenten via de website:

https://www.crow.nl/thema-s/infratechniek/warm-mix-asfalt