2024/7/8 - 21 nieuwe partijen tekenen voor Schoon en Emissieloos Bouwen

Op 1 juli 2024 hebben 21 nieuwe partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) getekend. Zij deden dat onder het toeziend oog van DG Mobiliteit van IenW Kees van der Burg. Onder de nieuwe toetreders vele gemeenten, het Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol en Koninklijke NLIngenieurs. Zij werken eraan hun bouwactiviteiten de komende jaren schoner, gezonder en stiller te maken.

In oktober 2023 werd het convenant SEB al getekend door zo’n 80 partijen: vijf ministeries, alle Nederlandse waterschappen en provincies, enkele grote gemeenten en de belangrijkste branche- en netwerkorganisaties in de bouw. Deze partijen vertegenwoordigen weer duizenden ondernemingen in Nederland. Zo werken zij aan de verbetering van natuur (stikstof), klimaat (CO2) en gezondheid (fijnstof en stikstof).

De toetreders

Daar komen nu 21 partijen bij. Dit zijn de gemeenten Almere, Asten, Brummen, Doetinchem, Dordrecht, Gouda, Heerlen, Heusden, Overbetuwe, Renkum, Voorst, Waadhoeke, Waalre, Waalwijk, Zaanstad en Zeist, de branche- en netwerkverenigingen Koninklijke NLIngenieurs, Vereniging Circulair Friesland, Verhurend Nederland en de (opdrachtgevende) bedrijven Royal Schiphol Group en Havenbedrijf Rotterdam.

De afspraken

In het convenant SEB en de bijbehorende routekaart staan de stappen die de partners de komende jaren nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door schone of emissieloze exemplaren. Lichter materieel wordt daarbij eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel. De afspraken geven de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Ondersteuning

Het Rijk heeft ter ondersteuning tot 2030 ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld wordt benut voor schoner materieel, laadoplossingen, slimmer werken en innovatie van werkwijzen en technieken. Zo is er voor ondernemers in de bouw de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Deelnemende medeoverheden kunnen gebruik maken van een Specifieke Uitkering (SPUK SEB) als tegemoetkoming in de extra kosten voor de inzet van emissieloos materieel via contracten en aanbestedingen.

Zomerevent SEB

De ondertekening van de 21 nieuwe toetreders vond plaats bij het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. Daar is ook te zien hoe de subsidies bijdragen aan technische innovaties. Er staat onder meer een model voor het gebruik van waterstof in de bouw en er zijn proefmodellen te zien van een volledig elektrische stoomwals en asfaltspreider.