2024/6/24 - Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.

 

We staan in Nederland voor een grote klimaatopgave. Het overheidsdoel is: in 2030 60% minder stikstof en 0,4 Megaton CO2-reductie. Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige verduurzaming van de bouw- en infrasector. Veel ondernemers zijn dus bezig met het vervangen van hun wagenpark en materieel door elektrische alternatieven. De overheid stimuleert deze transitie met subsidies en wetgeving.

Elektrisch materieel is schoner en gezonder, maar kan ook tot veiligheidsrisico’s leiden. Het materieel is natuurlijk relatief nieuw voor degenen die ermee werken. Ook wordt de bouwplaats veel complexer, zodat extra opleiding en instructie nodig zijn. De nieuwe richtlijn kent vier belangrijke hoofdstukken: werking en gebruik van elektrisch materieel, aankoop en onderhoud, veiligheidsinstructies en training, en rollen en verantwoordelijkheden.

Voorzitter Harry Hertsenberg van de KOMAT: “Ik ben ontzettend trots dat we samen met Green Fellows en betrokken stakeholders de sector nu een heldere richtlijn geven om elektrisch materieel veilig in te zetten. We staan aan het begin van de transitie naar emissieloos werken. Dat betekent dat we deze richtlijn zullen actualiseren aan de hand van nieuwe ervaringen en inzichten.”

 

Klik hier om de richtlijn te downloaden.