2024/6/21 - Opname ART in de nationale milieudatabase

Het is vanaf nu mogelijk een milieukostenindicator (MKI)-berekening te maken met de ART voor de mengsels AC surf en ZOAB. Per 11 juni 2024 is de ART namelijk opgenomen in De NMD.

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in GWW-projecten. Daarom wordt steeds vaker gekeken naar de milieu-impact van projecten. De milieukostenindicator is het meetinstrument waarmee de milieu-impact van projecten inzichtelijk kan worden gemaakt. Nu wegbeheerders de ART kunnen gebruiken voor hun projecten, moeten ze ook een MKI-berekening kunnen maken.

De resultaten zijn uitstekend. De score van de ART op AC surf is 45% beter dan conventioneel en op ZOAB is dit 31%.

Uit de LCA-Rapportage van de ART.

Verdere verduurzaming van de ART door de machine te elektrificeren zal de MKI nog beter maken.