2024/3/8 - Startbijeenkomst van de staalketen

Graag nodigen wij je uit voor de startbijeenkomst met als doel om te komen tot een staalketen in de GWW, vergelijkbaar met de BouwCirculair beton- en asfaltketens. We geloven dat een gezamenlijke inspanning van de ketelpartners om duurzame praktijken te bevorderen cruciaal is voor het realiseren van een meer circulaire en duurzame toekomst.
Ons doel is om de ketensamenwerking binnen de staalsector te versterken en zo de circulariteit van staalproducten te vergroten en de CO2-emissies van staal in de GWW-sector te verminderen. We gaan aan de slag met concrete acties en doelstellingen voor zowel dit jaar als richting 2030.

 

Tijdens de bijeenkomst zullen we gezamenlijk bepalen met welke van de volgende onderwerpen we aan de slag gaan:

  • Productbladen van bestaande (damwanden) en nieuwe toepassingen: Buispalen, Spoorrails, Geleiderail, Lichtmasten. Mogelijk ook kleinere producten zoals boomroosters, molgoten, putdeksels en kolken
  • Contracteisen voor hergebruik/recycling van vrijkomende materialen en kansen voor ontwerpuitgangspunten
  • Inzicht in de keten: identificeren van impactpunten, uitdagingen en mogelijkheden tussen verschillende schakels in de keten
  • Reductie van emissies op de bouwplaats en de impact van CO2/MKI in de verschillende fases van de levenscyclusanalyse
  • Levensduurverlenging van staalproducten

Onderwerpen willen we afstemmen met het Bouwakkoord Staal en mogelijk met hen in samenwerken om geen zaken dubbel te doen.

Ook onderwerpen van de deelnemers kunnen vanzelfsprekend worden ingebracht voor uitwerking.

 

Voor de kosten verwijzen we naar de pagina op de website: https://bouwcirculair.nl/meedoen/lid-worden/

Aan de deelname voor de eerste bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Wanneer je belangstelling hebt, deel wilt nemen of als je denkt dat we iemand anders daarvoor moeten benaderen? Laat het ons weten, stuur een bericht naar: info@bouwcirculair.nl.

 

Graag reageren voor donderdag 21 maart, dan sturen we een datumprikker door aan de deelnemers om een datum en tijdstip te bepalen voor de startbijeenkomst BouwCirculair Staalketen.