2024/3/26 - Doe mee met de asfaltketen!

De beste inspiratie is de inspiratie die je van vakgenoten krijgt.

 

Wij van BouwCirculair hebben er zin in dit jaar. Er zijn heel erg veel ontwikkelingen gaande die we met elkaar moeten delen en bespreken. Ontwikkelingen die de komende jaren het verschil moeten maken. Echter, wat is de impact, wat is relevant en wat minder belangrijk. De ontwikkelingen zijn zowel regionaal als nationaal, zowel technisch als ook voor wat betreft beleidsvoornemens. Voldoende noodzaak om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Bijzonder aan dit jaar is de samenwerking met de Transitieagenda Duurzame Wegeverharding (TPDW). Een samenwerkingsverband waar BouwCirculair bij betrokken is. Samen met TPDW zullen we elke bijeenkomst 1 van de thema’s invullen.

 

Voor de Ketenoverleggen willen we steeds inzetten op een drietal onderdelen:

Thema deel 1: Kennisuitwisseling

landelijke ontwikkelingen, instrumenten, beleid etc. en ontwikkelingen bij de deelnemers aan de Asfaltketen.

 

Thema deel 2: Levensduur verlengend onderhoud

Ervaringen, Technieken, Toepassingen

Voor dit onderdeel zal een presentatie worden verzorgd door Robert Rouwenhorst van de Provincie Gelderland.

 

Thema deel 3: Thema Inkopen en aanbesteden

Bespreken ontwikkelingen, Direct implementeren van eisen in projecten, Digitalisering Moederbestek.nl, Eisen en productbladen (het pad naar 2030), Nieuwe in concept opgenomen productbladen, Bespreken aanvullingen, etc.

 

Planning asfaltketens

Voor de Asfaltketens zijn de volgende data voor jullie gereserveerd:

 

Aanmelden? Stuur een email naar info@bouwcirculair.nl