2024/3/20 - De eerste woningen met wanden en gevels in geopolymeerbeton

Eind februari heeft Heembeton voor het eerst constructieve gevel- en wandelementen gemonteerd van geopolymeerbeton. In een project van Heijmans zijn twee woningen in een rij van vier voorzien van deze primeur. Geopolymeerbeton is cementloos beton dat gebruik maakt van een alkalische vloeistof als activator. Dit is een primeur in de bouw.

“Na het doen van veel onderzoek is er door het Betoninnovatieloket de benodigde validatieverklaring afgegeven. Dit is nodig, omdat er nog geen regelgeving is voor geopolymeerbeton in de woningbouw”, zegt Erik de Vries, innovatie- en productmanager bij Heembeton.

Geopolymeerbeton wordt ook cementloos of cementvrij beton genoemd. Het bestaat net als traditioneel beton uit zand en grind, water en eventuele vul- en hulpstoffen. Maar het cement is volledig vervangen door gemalen hoogovenslak die geactiveerd worden door een alkalische vloeistof, zoals een natronloogoplossing, wat leidt (geopolymerisatie) tot een hard steenachtig materiaal. Op vele fronten zijn de prestaties en eigenschappen te vergelijken met of zelfs beter dan cementbeton. Het grootste verschil is de grote reductie van de milieukosten en de CO2-footprint. “Doordat de cement achterwege blijft worden de milieukosten van de beton meer dan gehalveerd en de CO2 uitstoot gereduceerd met ca. 70%”, zegt Erik.

 

 

 

Validatieverklaring

Geopolymeerbeton heeft vergelijkbare eigenschappen als traditioneel beton. Het is goed te mengen en te verwerken, mede dankzij de inbreng van de technologie van SQAPE. Dat geopolymeerbeton nog niet massaal in de bouw wordt toegepast, heeft onder meer te maken met het ontbreken van regelgeving. Zo zijn we 25 jaar geleden ook gestart met zelfverdichtende beton.

“Met het Betonakkoord is er in 2021 ook een Betoninnovatieloket gekomen. Innovatieve betonproducten kunnen gevalideerd worden door het Betoninnovatieloket. Onder leiding van CROW wordt er, door deskundigen uit verschillende organisaties, een onafhankelijk oordeel gegeven over geclaimde prestaties. Als het product gevalideerd is, krijgt het een certificaat en wordt deze vermeld op de website van het Betoninnovatieloket. Eenmaal gevalideerd kan het product bij meerdere opdrachtgevers en projecten worden toegepast”, legt Erik uit.

Het geopolymeerbeton dat Heembeton produceert is gebaseerd op de SQAPE-technologie. Twee jaar geleden is er gestart met het doen van proeven en is er bij Heembeton een nieuwe installatie gebouwd. Uiteindelijk is het geopolymeerbeton van Heembeton gevalideerd voor prefab betonwanden in grondgebonden woningen. Erik: “Alle rekenregels zijn gebaseerd op cement. Je moet dus wel een gelijkwaardigheidsverklaring hebben om met geopolymeerbeton te mogen bouwen. Het gaat dan om de licht constructieve gevels en wanden van de woningen. Het voordeel van het Betoninnovatieloket is dat dit veel sneller gaat dan certificering op basis van bijvoorbeeld een beoordelingsrichtlijn.”

 

Project

De prefab wanden van geopolymeerbeton zijn eind februari door Heijmans gebruikt bij de bouw van vier grondgebonden woningen in een rij. Daarvan zijn de wanden, gevels en uitbouw van twee woningen uitgevoerd met geopolymeerbeton. In totaal gaat het om dertig elementen. Bianca Hofstee, accountmanager Heembeton: “Je ziet het verschil niet en in het ontwerp en in de uitvoering merk je het ook niet. Dat is het voordeel: er verandert niets voor de aannemer of eindgebruiker. Dit helpt de aannemer natuurlijk enorm in de MPG van een woning. Joost van Assem, marketing- en salesmanager: “Net als Heembeton zijn steeds meer bedrijven bezig met het actief verlagen van de C02 uitstoot. Met geopolymeerbeton kunnen we hierin weer een grote stap maken waarbij het proces van engineering tot en met montage voor de aannemer onveranderd blijven.”

Joost verwacht dat de vraag naar geopolymeerbeton in de woningbouw naar aanleiding van dit woningbouwproject de komende tijd toe zal gaan nemen: “Wij delen graag onze kennis en ervaring met de markt. We hebben namelijk een gezamenlijke opgave om de CO2-uitstoot in de bouw omlaag te brengen.