2024/2/27 - Bouw van zero-emissie cementfabriek in de haven van Amsterdam

De volledig elektrische emissievrije centrale, met een initiële capaciteit van 1,2 miljoen ton, zal de CO2-uitstoot met 1 miljoen ton per jaar – waarbij minder dan 10% van de energie van een conventionele cementfabriek wordt gebruikt. Het project zal gezamenlijk worden ontwikkeld door EMC Cement en HES International om de industrieel bewezen EMC-technologie volledig te benutten. Deze maakt gebruik van een unieke vorm van ‘mechanische activering’ – om overvloedige volledig natuurlijke vulkanische as ter vervanging van 70% van het Portland-cement dat in beton wordt gebruikt. De beoogde faciliteit verwerkt ook betonresten en andere mineralen aan het einde van hun levensduur richting een duurzame circulaire economie. 

Naast dat het een algemeen toepasbaar product is dat voldoet aan de geldende normen zowel in Nederland als internationaal,  zal EMC Volcanics een breed scala aan uitdagingen op het gebied van betonduurzaamheid aanpakken, zoals sulfaatbestendigheid, alkali-silica-reactiviteit enz. Bovendien zal EMC Technology Nederland in staat stellen zijn verplichtingen inzake het koolstofvrij maken van cement te verwezenlijken. De fabriek zal naar verwachting operationeel worden in het vierde kwartaal van 2025 / het eerste kwartaal van 2026. Gelegen op de bulkterminal van HES in de haven van Amsterdam, met directe toegang tot spoor-, vrachtwagen-, zee- en kanaalsystemen – de fabriek zal strategisch gelegen zijn voor een breed nationaal en breder internationaal publiek reiken naar België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. Om de marktuitrol te versnellen, zal er een kleinere EMC-faciliteit worden geplaatst het HES-terrein tijdens de bouw van de fabriek.