2024/2/16 - RAW-teksten Moederbestek.nl met betrekking tot duurzaamheid vanaf nu praktisch toepasbaar in Ibis Specificeren voor RAW

Opdrachtgevers staan voor de uitdaging om duurzaamheid te integreren in hun inkoopprocessen voor projecten. Moederbestek.nl biedt een praktische oplossing waarmee opdrachtgevers op een efficiënte manier duurzaamheid kunnen realiseren binnen de RAW-systematiek.

Moederbestek.nl bevat duidelijke eisen voor duurzame producten, gericht op het verhogen van circulariteit en het verlagen van CO2-emissie. Daarnaast zijn er richtlijnen opgenomen voor het omgaan met vrijgekomen materialen, met een focus op hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.

De bestekteksten van Moederbestek.nl kunnen kosteloos worden toegepast, en zijn opgesteld in nauw overleg met de ketenpartners; opdrachtgevers, recyclebedrijven, opdrachtnemers en toeleveranciers.

 

Moederbestek.nl automatisch in RAW-catalogus

Om de gebruiksvriendelijkheid van Moederbestek.nl te vergroten, heeft BouwCirculair samengewerkt met softwareleverancier Brink. Hierbij is de tekstinvoer geoptimaliseerd voor Ibis Specificeren voor RAW, waardoor soepel en efficiënt bestekken kunnen worden geschreven conform de CROW-richtlijnen. Brink Software zet zich in om deze teksten beschikbaar te maken voor al haar klanten die met Ibis Specificeren voor RAW werken.

CROW heeft feedback op deze teksten gegeven met als doel om deze beter aan te laten sluiten bij de RAW-systematiek. Brink Software biedt een downloadservice aan waarmee voorbeeldbestanden en RAW-catalogi automatisch worden gedistribueerd, waaronder het bestek met duurzaamheidsteksten van Moederbestek.nl.

 

Over Brink

De basis voor Brink is gelegd in 1972. Momenteel werken er circa 250 mensen vanuit vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Brink werkt voor een groot aantal opdrachtgevers, variërend van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker, van bouw-, infra- en installatiebedrijf, tot lokale, provinciale en rijksoverheden. Brink voorziet opdrachtgevers binnen de gehele keten van advies of management, ondersteuning in projecten. Het dochterbedrijf, Brink Software, is met haar calculatiesoftware, die verkocht wordt onder de merknaam Ibis, marktleider in de bouw- en GWW-sector. Meer informatie over Ibis software is te vinden op www.ibis.nl

 

Over Moederbesteek.nl

Moederbestek.nl, een instrument van BouwCirculair (www.BouwCirculair.nl), is de standaard voor circulair bouwen met haalbare prestaties. De teksten zijn vrij beschikbaar voor iedereen en richten zich op diverse aspecten zoals milieukosten (MKI), CO2-uitstoot, grondstoffengebruik, en meer. Het instrument biedt een uniforme en hanteerbare standaard met aandacht voor noodzakelijke prestaties van voorspelbare kwaliteit. Met 10 jaar praktijkervaring en een groot draagvlak in de markt is Moederbestek.nl een bewezen werkbaar en kostenneutraal instrument. (www.Moederbestek.nl)