Vijf vragen over  Moederbestek.nl aan: Joost van der Wal

Moederbestek.nl is een website waarvandaan opdrachtgevers middels productbladen eisen op het vlak van circulariteit en de MilieuKostenIndicator (MKI) kunnen halen voor bijvoorbeeld beton, asfalt en staal, en die worden toegevoegd aan een RAW-bestek. BouwCirculair is benieuwd naar de ervaringen van gebruikers en legt in deze rubriek telkens iemand dezelfde vijf vragen voor. Joost van der Wal, adviseur duurzame infrastructuur bij de provincie Drenthe, bijt het spits af.


     

  1. Waarom en voor welke projecten pas je Moederbestek.nl toe?

Joost: Al vier jaar past de provincie Drenthe de eisen uit de productbladen voor asfalt en beton van Moederbestek.nl toe. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in projectgrootte: al worden er maar 10 grasbetontegels toegepast, de minimumeisen voor circulariteit en de MilieuKostenIndicator (MKI) zijn altijd van toepassing. De productbladen worden altijd toegepast om zo duidelijke verwachtingen te creëren voor opdrachtnemers die willen inschrijven voor een project. We hechten veel waarde aan het toepassen van minimumeisen voor circulariteit en MKI, omdat we daarmee altijd een ambitieus uitgangspunt hanteren op het vlak van duurzaamheid en we de markt stimuleren stappen te zetten op het vlak van duurzaamheid.

 

  1. Moeten de minimale eisen van Moederbestek.nl als minimum gelden ook wanneer de markt wordt uitgedaagd via de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)?

Joost: De minimale eisen van Moederbestek.nl moeten zeker ook gelden wanneer de markt wordt uitgedaagd via BPKV-criteria. Als provincie hanteren we standaard een kwaliteitscriterium MKI voor projecten. Daarmee stimuleren we de opdrachtnemers om verder te verduurzamen en te innoveren, zodat de minimale eisen van Moederbestek.nl periodiek kunnen worden aangescherpt. Oftewel: de minimale eisen van Moederbestek.nl en een BPKV-criterium zijn aanvullend op elkaar. Middels de minimale eisen van Moederbestek.nl is er een vaste ondergrens, terwijl een kwaliteitscriterium als MKI ervoor zorgt dat er een nóg duurzamer project komt.

 

  1. Voor welke producten mis je de minimale eisen bij Moederbestek.nl, welke producten moeten worden toegevoegd?

Joost: Als je kijkt naar het areaal van de provincie Drenthe en de bijbehorende CO2- en materialenvoetafdruk, dan hebben de provinciale wegen een grote impact. Maar ook de vaarwegen hebben bij ons een belangrijk aandeel in CO2-uitstoot en materiaalgebruik. Daarin misten we nog een productblad voor staal, maar deze is inmiddels ontwikkeld en behoeft volgens ons tegelijkertijd nog wel doorontwikkeling. Deze productbladen behoeven vooral nog doorontwikkeling, omdat er nog geen uitzondering in de productbladen wordt gemaakt voor bepaalde typen damwanden en de staalketen momenteel nog niet in staat blijkt om altijd categorie 1 data, oftewel project/leverancierspecifiek, levenscyclusanalyses (LCA’s) aan te leveren ter onderbouwing van de MKI-waarde. Met de huidige range aan productbladen zijn de materiaalstromen voor ons grotendeels gedekt, dus er wordt op dit moment geen productblad gemist.   


     

  1. Waarom zouden andere opdrachtgevers Moederbestek.nl ook moeten toepassen?

Joost: Als alle opdrachtgevers in Nederland via Moederbestek.nl minimumeisen stellen aan circulariteit en MKI dan wordt daar al een grote milieuwinst mee geboekt en geeft ook elke opdrachtgever invulling uit de doelstellingen uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en grondstoffenakkoord. Daarnaast creëer je als opdrachtgever ook duidelijkheid voor de markt als het gaat om circulariteit en MKI, waarmee je duidelijke verwachtingen schept. Oftewel: met Moederbestek.nl geef je invulling aan zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair in 2030 en bied je de markt perspectief. 

 

  1. Welke tips zou je je collega’s van andere overheden geven voor het implementeren van Moederbestek.nl binnen de organisatie?

Joost: Voor met name kleine overheden is het vaak nog moeilijk om stappen te zetten op het vlak van duurzaamheid in de Grond-, Weg- en Waterbouw vanwege een gebrek aan personele capaciteit. Juist de laagdrempeligheid van Moederbestek.nl maakt het voor elke organisatie makkelijk te gebruiken. Tip: kies een overzichtelijk asfaltproject en pas de productbladen van  Moederbestek.nl eerst eens toe bij zo’n project. Misschien nog wel belangrijker: zoek contact met een medeoverheid die al wél werkt met Moederbestek.nl om ervaringen en tips uit te wisselen of sluit je aan bij één van de ketens van Bouwcirculair om zo kennis te delen. En gewoon doen! Er kan met het toevoegen van de productbladen van Moederbestek.nl bij een bestek weinig fout gaan en de inspanning is minimaal, terwijl je wel een stap zet op het vlak van duurzaamheid.