2023/9/27 - TBI kiest HVO-brandstof

Vanaf 1 oktober 2023 maakt TBI op al haar bouwplaatsen gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als brandstof. Voor het materieel met brandstofmotoren wordt geen ‘gewone’ diesel meer gebruikt en ingekocht. Hiermee zet TBI een belangrijke stap in haar duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij: 90% minder uitstoot

HVO is de tweede generatie biodiesel, met plantaardige olie en waterstof als belangrijke bestanddelen. Door – naast het gebruik van elektrisch materieel – over te schakelen naar HVO als brandstof, stoot het TBI-materieel bijna 90% minder CO2  uit dan bij het gebruik van traditionele diesel.

In april 2023 heeft TBI zich gecommitteerd aan Net-Zero in 2050. De overgang naar HVO sluit daar naadloos bij aan. Bijna 40% van de wereldwijde uitstoot hangt samen met de gebouwde omgeving, en dus ook met de activiteiten van TBI.

“Van bedrijven als TBI mag verwacht worden dat we doen wat in ons vermogen ligt om de CO2  footprint re reduceren. Voor ons ligt dit ook volledig in lijn met onze missie; bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst”, aldus Bart van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI. Het techniek-, bouw- en infrabedrijf is zich ervan bewust dat verantwoordelijkheid nemen consequenties kan hebben in de vorm van hogere kosten.

Een tussenoplossing

“We beseffen ons natuurlijk dat dit een tussenoplossing is in de transitie naar emissieloos bouwen,” geeft Van Breukelen aan: “We reduceren de CO2-uitstoot en gebruiken geen fossiele grondstoffen meer, maar de inzet van HVO heeft bijvoorbeeld nog weinig effect op de stikstofuitstoot. Daarom blijven we continu op zoek naar nog betere oplossingen die minder effect hebben op ons klimaat én de natuur.”