2023/6/7 - Havenbedrijf Rotterdam beproeft gebruik cementloos beton in maritieme omgeving

In de Eemhaven houdt Havenbedrijf Rotterdam een proef met geopolymeerbeton. Dat is een verzamelnaam voor beton waarin geen cement zit. Het is voor de eerste maal dat dit soort beton wordt getest in een maritieme omgeving. Door cement te vervangen, wordt de CO2-uitstoot van het beton verlaagd, in dit geval met 50%. Het gebruik van geopolymeerbeton helpt om de CO2 footprint van het Havenbedrijf te verlagen.

In de Eemhaven houdt Havenbedrijf Rotterdam een proef met geopolymeerbeton. Dat is een verzamelnaam voor beton waarin geen cement zit. Het is voor de eerste maal dat dit soort beton wordt getest in een maritieme omgeving. Door cement te vervangen, wordt de CO2-uitstoot van het beton verlaagd, in dit geval met 50%. Het gebruik van geopolymeerbeton helpt om de CO2 footprint van het Havenbedrijf te verlagen.

De proef past in het beleid van het Havenbedrijf om de haven duurzaam te ontwikkelen. Het Havenbedrijf onderhoudt 80 kilometer kademuur en 200 kilometer glooiing. Daarvan staat een aantal kademuren op de nominatie om vervangen te worden.

 

Sqape-technologie
Het gebruik van gewapend geopolymeerbeton in een zoute, maritieme omgeving is nieuw. In dit beton is cement vervangen door een ander bindmiddel, hierdoor is de CO2-uitstoot van dit beton 50% lager dan traditioneel beton. Het Havenbedrijf ontwikkelde met ‘Innovatieve Sqape technologie – SQAPE’ hiervoor het betonmengsel. In de proef zijn bekistingen van een kademuurconstructie en een aantal balken volgestort met dit nieuwe type beton.

Eind 2023 wil het Havenbedrijf dit beton toepassen in een kademuur van de Tweede Petroleumhaven. De prestaties van het beton in de kademuur zullen de komende jaren worden gemonitord.

Met deze proef wil het Havenbedrijf ervaring opdoen met een aantal praktische aspecten van het storten, nabehandelen en ontkisten van dit type beton. De ambitie is om dit type beton in de toekomst te gaan gebruiken om zo de CO2 footprint van het Havenbedrijf te verlagen.