2023/5/4 - Circulaire Openbare Ruimte Congres, 14 & 15 juni 2023, Rotterdam

BouwCirculair is in 2023 de Strategische Partner van het Circulaire Openbare Ruimte Congres op 15 juni in Rotterdam.

Met de gemeente Rotterdam als gastheer verzorgt BouwCirculair verschillende onderdelen in het programma. Daaf de Kok zal samen met verschillende gemeenten het eerste en derde debat leiden op het congres.

 

Voorop staat de Circulaire Organisatie, het vraagstuk waar éénieder mee worstelt: hoe invulling te geven aan het thema Circulariteit en het realiseren van de doelen voor 20230? Vanuit dit vraagstuk en het oplossen daarvan zijn op basis van de Poster Circulaire Organisatie 9 acties geformuleerd en gebundeld in het Circulair Bouwbesluit. Alle organisaties worden uitgedaagd deze acties te volgen. De acties zijn concreet, praktisch, realistisch, uniform en ondervinden een hoog draagvlak. Een aanpak waar je niet tegen kunt zijn! Maar ja, vinden de deelnemers aan het debat dat ook? In het tweede debat wordt aandacht besteed aan het Circulair Ontwerpen en vervolgens in het derde debat aan het Circulair Inkopen. Hierbij gaat het vooral om het structureel inbedden van het thema circulariteit en het tegelijkertijd ruimte geven aan innovaties.

 

Naast de debatten worden vanuit BouwCirculiar in 3 Praktijksessie ingegaan op de acties. In sessie 3 gaat Thimo de Nijs van de gemeente Den Haag in op het stellen van minimale eisen met Moederbestek.nl. Een belangrijk instrument om iedereen mee te nemen met minimale eisen welke mede invulling geven aan de circulaire doelen voor 2023 en ook voor 2030. Vincent Swinkels geeft in praktijksessie 2 geeft uitleg aan het door SKAO en BouwCirculair ontwikkelde instrument EmissieCalc. Hiermee wordt op praktische wijze inzicht gegeven in de emissies van projecten op de bouwplaats. Wil je meer weten over de mogelijkheden die het ontwerpen biedt voor het realiseren van de doelen? Ga dan naar praktijksessie 1 Ontwerpvariant waar Paul Prinsen van Ecoreview mede namens BouwCirculair uitleg aan geeft.

 

Lees hier meer over het programma, locatie en hoe aan te melden.