2023/5/11 - Veel animo voor aanschafsubsidie schone bouwvoertuigen

Bij bouwbedrijven lijkt veel belangstelling te bestaan voor subsidies om schoon bouwmaterieel en schone voertuigen aan te schaffen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in een dag tijd al meer subsidie is aangevraagd dan te vergeven is. Het gaat om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), waarvan de inschrijving maandag opende.

 

Het totale budget in de subsidiepot bedraagt dit jaar 60 miljoen euro, 36 miljoen daarvan is bestemd voor aanschaf van SSEB en schonevoertuigen. In een dag tijd is er al voor een bedrag van ruim 66 miljoen euro aangevraagd. RVO benadrukt dat het gaat om aanvragen die nog wel moeten worden beoordeeld. Zo controleert de rijksdienst de binnengekomen aanvragen momenteel op volledigheid. Vervolgens vindt er een loting plaats voor alle goedgekeurde aanvragen die op de openingsdag zijn gedaan.

 

De meeste aanvragen zijn gedaan voor de aanschaf van een rupsgraafmachine, in totaal 177. Dat voertuig wordt gevolgd door een shovel (142 aanvragen) en een mobiele graafmachine (130 aanvragen). (ANP)