CO2-UITSTOOT IN DE ORGANISATIE ÉN IN DE KETEN

Organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder nemen meer CO2-reductiemaatregelen dan niet gecertificeerde organisaties. Het gebruik van de CO2-Prestatieladder leidt tot extra jaarlijkse CO2-reductie voor Scope 1 (CO2-uitstoot veroorzaakt door de eigen organisaties) en scope 2 (CO2-uitstoot door inkoop van verbruikte elektriciteit of warmte). Vrijwel alle gecertificeerde organisaties hebben CO2 reducerende maatregelen uitgevoerd die men zonder de CO2-Prestatieladder niet had genomen, zoals het inkopen van groene stroom uit eigen land en het elektrificeren van het wagenpark. De CO2-Prestatieladder geeft ook inzicht in de belangrijkste indirecte CO2 emissies veroorzaakt door andere organisaties in de keten, ook wel Scope 3 emissies genoemd. De samenwerking tussen gecertificeerde organisaties en ketenpartners leidt tot inkoop van duurzamere materialen met een lagere klimaatimpact.

 

VERANDERING GEDRAG EN CULTUUR

De meeste organisaties geven aan dat de CO2-Prestatieladder bijdraagt aan het veranderen van de cultuur binnen een organisatie. De CO2-Prestatieladder zorgt voor bewustwording en dient ook als hulpmiddel om iedereen op één lijn te krijgen. Organisaties communiceren intern over het gebruik van de CO2-Prestatieladder. De communicatie gaat bijvoorbeeld over doelstellingen en behaalde CO2-reductie.

 

MOTIVATIE CERTIFICERING CO2-PRESTATIELADDER

De voornaamste redenen voor organisaties om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder zijn het gunningvoordeel dat gecertificeerde organisaties krijgen bij aanbestedingen, het verkrijgen van inzicht in de eigen CO2-uitstoot, het implementeren van een CO2-managementsysteem of om te voldoen aan Nederlandse of Europese regelgeving.