2023/3/24 - Van Hattum en Blankevoort renoveert eerste brug in Amsterdam met geopolymeerbeton

De renovatie van de monumentale Galgenveldbrug in Amsterdam is afgerond. Bij renovatie is geopolymeerbeton gebruikt voor de nieuwe tussenpijlers, en is zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt. De werkzaamheden aan de brug zijn onderdeel van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud Amsterdam.

Over de renovatie

De bestaande onderbouw van de Galgenveldbrug had dermate ernstige constructieve schades dat de pijlers vervangen moesten worden. Vanwege het monumentale karakter van de brug is de vormgeving van de nieuwe pijlers identiek aan de oude pijlers. Voor de nieuwe pijlers is geopolymeerbeton gebruikt. Niet alle delen van de brug zijn vernieuwd; de funderingen onder water zijn nog goed en ook de brugdekken zijn hergebruikt. De drie brugdekken zijn bij aanvang van de renovatie gedemonteerd en op transport gezet voor levensduurverlengend onderhoud. Er is een duurzame keuze gemaakt om de brugdekken te renoveren en te hergebruiken. Zo wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum beperkt.

50% minder CO2-uitstoot

Geopolymeerbeton is een duurzaam alternatief voor traditioneel beton. Het beton bevat geen cement. Cement is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de CO2-uitstoot. Geopolymeerbeton heeft een uitstoot die vijftig procent lager is . Het toepassen van geopolymeerbeton sluit aan bij de doelstelling van het VolkerWessels-bedrijf om in 2030 emissievrij te bouwen.

Nog geen regelgeving voor constructieve toepassing

Aangezien er in Nederland nog geen regelgeving is voor geopolymeerbeton in constructieve toepassingen , konden we niet zomaar geopolymeerbeton gebruiken. Hier moest de gelijkwaardigheid van geopolymeerbeton aangetoond worden op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het voortraject is daarom intensief overleg geweest met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal en Sqape, de leverancier van de geopolymeertechnologie. De omgevingsvergunning is uiteindelijk, onder de voorwaarde van monitoring, voor vijf jaar, verleend. In deze periode zal elk jaar een aantal kubussen worden beproefd om de mechanische eigenschappen te monitoren. Verder zal er jaarlijks een visuele inspectie uitgevoerd worden en zijn er sensoren in het geopolymeerbeton gestort die de wapeningspotentiaal meten. Dankzij de duurzaamheidsambitie van de Gemeente Amsterdam en het vertrouwen in de deskundige inbreng van de omgevingsdienst Noordzeekanaal, Jansen beton en bindmiddelleverancier Sqape onder leiding van Van Hattum en Blankevoort, kunnen voetgangers weer jarenlang gebruikmaken van een duurzaam gerenoveerde Galgenveldbrug.