2023/3/21 - Procesplaat ‘tijdige laadinfra op de bouwplaats’ gepresenteerd

TwynstraGudde heeft een procesplaat opgesteld in opdracht van de Taakgroep NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Hoofdvraag was: Op welke manier kan ‘tijdige laadinfra op de bouwplaats’ worden gerealiseerd. Donderdag 23 februari is deze procesplaat gepresenteerd door adviseurs David Ubbens en Sjoerd Jongsma tijdens de kennissessie ‘Laden op de bouw’, georganiseerd door de Buyer Group Zero Emissie materieel.

 

Procesplaat tijdige netaansluiting op bouwplaatsTijdige netaansluiting op bouwplaats

David Ubbens en Sjoerd Jongsma hebben in de procesplaat de transitie naar ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ geduid met daarbij de belangrijke rol en randvoorwaarde van laadinfrastructuur. Dit kan zowel een netaansluiting zijn als tijdelijke voorzieningen zoals accupakketten of bestaande laadinfra.

Huidige problematiek ontstaat met name doordat de netaansluiting niet tijdig kan worden gerealiseerd of dat een netaansluiting niet passend is voor het project. Vanuit het onderzoek is de boodschap dat juist de opdrachtgever meer en eerder kan doen om tijdig laadinfra te faciliteren voor de markt. Dit betekent een verandering van rol, waarbij ook de markt wordt uitgedaagd vroegtijdig mee te denken. Tijdens de kennissessie is o.a. een vermogenstool gelanceerd, welke de benodigde laadcapaciteit doorrekent (een handige tool voor opdrachtgevers) en werden verschillende initiatieven vanuit opdrachtgevers, markt en netbeheerder toegelicht.

 

Een inspirerende middag met zo’n 100 deelnemers vanuit de markt, netbeheerders en opdrachtgevers. Er worden mooie stappen gezet in de verschillende pilots en initiatieven om zo de theorie ook in de praktijk toe te passen. TwynstraGudde is hier o.a. mee bezig door het opzetten van pilots bij publieke opdrachtgevers om hier invulling aan te geven.