2023/4/20 - CROW-CUR 'Aanbeveling Lavameel als type II vulstof in beton’ is nu beschikbaar

De CROW-CUR ‘Aanbeveling 129:2022 Lavameel als type II vulstof in beton’ geeft definities, eisen en regels voor lavameel voor toepassing als type II vulstof in niet-constructief en constructief beton (ongewapend, gewapend of voorgespannen, mortel en grout).

 

Duurzaam
Bij de verduurzaming van cement en beton zijn vulkanische materialen, zoals lavameel, zeer geschikt. Gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas worden momenteel gebruikt voor de verbetering van specifieke betoneigenschappen en om de CO2-uitstoot bij de productie van cement en beton te beperken. Lavameel is een voor Nederland opnieuw geïntroduceerde vulstof die invulling geeft aan de behoefte aan duurzame grondstoffen.

 

Lavameel 
Lavameel ontstaat door lavasteen fijn te malen. Het is een natuurlijk puzzolaan materiaal, dat als hoofdbestanddeel voor cement gebruikt mag worden volgens de Europese norm voor cement NEN-EN 197-1.
Voor de toepassing van lavameel als vulstof zijn de puzzolane eigenschappen van belang. Daardoor kan lavameel een deel van het cement vervangen: lavameel levert namelijk een bijdrage aan de sterkte-ontwikkeling van beton.

De gangbare eisen aan vulstoffen voor beton zijn met name chemische samenstelling, dichtheid, korrelgradering, waterbehoefte, invloed op de bindtijd en de sterkte-ontwikkeling en methyleenblauwwaarde. De CROW-CUR aanbeveling geeft hiervoor specifieke eisen afgestemd op de aard van lavameel.