2023/12/12 - EIB marktanalyse aanbestedingen met emissieloos bouwmaterieel

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het EIB een marktanalyse uitgevoerd naar de aanbestedingen van decentrale overheden en de mate waarin schoon en emissieloos bouwmaterieel op projecten kan worden ingezet. Met dit materieel kan de stikstofuitstoot op projecten worden verminderd.

De marktanalyse is uitgevoerd in het kader van de Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK SEB) die door het Rijk wordt ontwikkeld. Decentrale overheden kunnen een beroep doen op deze uitkering voor tegemoetkoming in de meerkosten van aanbestedingen waarbij de inzet van emissieloos bouwmaterieel wordt vereist.

 

Van het rapport is een pdf beschikbaar. Ook kunt u hier een infographic over de uitkomsten van het onderzoek bekijken.