2023/11/13 - Overwin barrières en versterk drijfveren voor Duurzaam Beton

De bouwsector in Nederland speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidsdoelen van het land, maar draagt ook aanzienlijk bij aan milieueffecten. Beton, het belangrijkste bouwmateriaal, draagt bij aan CO2-uitstoot, afvalproductie en grondstoffenverbruik. De industrie moet duurzamer worden om de ambitieuze duurzaamheidsdoelen te bereiken die de Nederlandse overheid stelt.
Arash Bemaniyazdi heeft voor zijn master theses aan de TU Twente onderzocht welke beleidsmaatregelen nodig zijn die de overgang naar een duurzamere bouwsector kunnen versnellen, met de nadruk op duurzaam beton.

 

Overwin barrières

  • Verhoog financiering voor onderzoek en ontwikkeling
  • Versterk test- en validatieprocessen
  • Ontwikkel uitgebreide regelgeving en normen.
  • Bevorder bewustwording en educatie
  • Bied incentives voor het toepassen van duurzaam beton 

Versterk drijfveren

  • Bevorder samenwerking en kennisdeling
  • Verbeter de toegankelijkheid en beschikbaarheid op de markt

Het implementeren van deze aanbevelingen zal helpen om de geidentificeerde  barrières te overwinnen en de drijfveren voor de adoptie van duurzaam beton te versterken, wat bijdraagt aan een duurzamere en veerkrachtigere bouwsector in Nederland. De overgang naar duurzame betontechnologieen zal leiden tot verminderde milieueffecten, verbeterde efficientie van hulpbronnen en een meer duurzame gebouwde omgeving.

 

Lees de samenvatting in het Nederlands of het  volledig onderzoek in het Engels.