2023/10/19 - Welk ontwerp is duurzamer? Gebruik OntwerpVariant om inzicht te krijgen

Wist je dat maar liefst 80% van de milieueffecten worden bepaald in de ontwerpfase van een project? Dat is waar OntwerpVariant het verschil maakt. Met dit dynamische model kun je weloverwogen keuzes maken tussen producten en varianten, en zo de weg openen naar meer circulariteit en minder CO2-uitstoot in projcten.

 

Wat OntwerpVariant voor je doet
OntwerpVariant geeft een transparante, objectieve, kwantitatieve maatstaf voor duurzaamheid in het ontwerp. Het draagt bij aan een steeds groter wordende kennisbank voor andere opdrachtgevers en het geeft een helder inzicht om de milieu impact significant te reduceren in het ontwerp.

OntwerpVariant maakt een vergelijking van de milieu impact van product en projectvarianten, over alle levensfases, inclusief de impact van keuzes voor de gebruiksfase, onderhoud en einde levensduur.

 

Asfaltweg, Fietspad en Woonstraat
De ontwerper krijgt een overzichtelijk dashboard met inzicht in de gevolgen voor de belangrijke indicatoren voor beleid.

BouwCirculair heeft samen met de LCA-deskundigen van Eco Monitor OntwerpVariant ontwikkeld en start met de toepassingen Asfaltweg, Fietspad en Woonstraat.

 

OntwerpVariant –
De weg naar een
verantwoord ontwerp

 

Neem een proeflicentie
om kennis te maken

 

Kijk op www.OntwerpVariant.nl voor meer info