2023/1/23 - GP Groot organiseert gratis webinar over circulair bouwen

7 februari 2023 om 15.00 uur
Meld je aan en ontdek in 45 minuten:
  • Wat je nú al kunt doen aan circulair bouwen: van circulaire keuzes maken bij de start van een bouw- of verbouwproject tot de afvalinzameling op de bouwplaats.
  • Het belang van ketensamenwerking en de rol van provincie Noord-Holland in circulair bouwen.
  • Welke circulaire bouwmaterialen er zijn en hoe zij het gebruik van primaire grondstoffen verminderen.
  • Hoe je bouwafval recyclet en wat je daar weer van kunt maken.
  • De hergebruikmogelijkheden van bouwmaterialen: circulair slopen en het opnieuw toepassen van gebruikte bouwmaterialen.

 

Deelname is gratis! Red je het (waarschijnlijk) niet om er 7 februari bij te zijn?

Meld je evengoed aan en het webinar wordt achteraf  per e-mail toegestuurd.

 

Meer info en aanmelden via de website van GP Groot