2022/9/7 - Eerste bouwmachine met waterstofverbrandingsmotor

BAM Infra Nederland is er samen met Koninklijke van Twist in geslaagd een op diesel aangedreven asfaltspreidmachine om te bouwen naar een machine met een waterstofverbrandingsmotor. De motor stoot nagenoeg geen stikstofoxide uit en bespaart op jaarbasis zo’n 80.420 kilogram CO?.

 

Nagenoeg geen uitstoot van stikstofoxide
De asfaltspreidmachine is de eerste machine in de bouw die op een waterstofverbrandingsmotor rijdt. De inzet van deze asfaltspreidmachine zorgt voor een besparing van zo’n 150 liter diesel per draaidag van acht uur. Dit komt neer op een reductie van ruim 80.420 kilogram CO? en nagenoeg geen uitstoot van stikstofoxide op jaarbasis. De waterstoftank kan in tien tot vijftien minuten worden bijgevuld.

 

Ook geschikt voor lage kwaliteit waterstof
Veelal wordt voor waterstof een brandstofcel toegepast. BAM Infra heeft gebruikgemaakt van een waterstofverbrandingsmotor. In tegenstelling tot de brandstofcel is voor een waterstofverbrandingsmotor de kwaliteit van waterstof niet belangrijk. Deze asfaltspreidmachine kan daardoor ook draaien op elke kwaliteit waterstof. Hierdoor kan worden bespaard op de reiniging tijdens de productie van waterstof en bestaat de mogelijkheid reststromen waterstof te gebruiken als brandstof.