2022/9/5 - Beurs Openbare Ruimte: Lezing Specificaties voor probleemloos en duurzaam straatwerk

Hoe zorg je er als opdrachtgever voor dat de sfeervolle circulaire klinkerbestrating die je voor ogen hebt ook daadwerkelijk technisch goed en duurzaam gerealiseerd wordt? Door bij de uitvraag gebruik te maken van de vernieuwde BRL 9334 Straatwerk en het productblad Straatbaksteen van Moederbestek.nl. Daaf de Kok en Robert-Jan van den Berg belichten de inhoud en aanpak.

 

BRL 9334 stelt eisen aan het eindresultaat van straatwerk en de wijze waarop dat resultaat tijdens de uitvoering wordt bereikt. Duurzaam Moederbestek formuleert de eisen waaraan duurzame bestratingsproducten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie.

 

Locatie: Julianazaal 2 (eerste verdieping)
Datum: 06/10/2022
Begin: 10:45
Einde: 11:15

 

Info over de Vakbeurs openbare ruimte