2022/6/22 - Duiding resultaten Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer

Wageningen University & Research heeft de resultaten van het eerste onderzoeksjaar (2021) van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer gepubliceerd. In het document ‘Duiding resultaten Kennisprogramma CT’ vat het programma CT de resultaten kort samen én wordt aangegeven welke bouwstenen het onderzoek oplevert voor de transitie naar circulair terreinbeheer.

 

LOKAAL GEPRODUCEERDE BODEMVERBETERAARS ZIJN VAN GOEDE KWALITEIT
Groene stromen die vrijkomen bij het beheer hoogwaardig benutten. Dat is de kern van circulair terreinbeheer en dat is de inzet van het gelijknamige programma: het nieuwe normaal is circulair. Zo besparen
we grondstoffen én dragen we bij aan een gezonde bodem- de basis van landbouw, biodiversiteit en waterbeheer. Dat het kán is inmiddels in talloze pilots bewezen, bijvoorbeeld in de vijfjarige pilot Organisch restmateriaal als Bodemverbeteraar (OMAB), die vorig jaar werd afgerond. De voorlopige resultaten laten zien dat er positieve effecten zijn op bodem en gewasgroei en dat de risico’s bij het gebruik van maaisel kunnen worden beheerst. Toch blijkt uit de pilots dat het – ook na de succesvolle afronding van OMAB – nog niet is toegestaan om van schoon maaisel bokashi te maken of om aangevoerd maaisel bij/ op boerenbedrijven actief te composteren. Terwijl uit het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer blijkt dat daar geen aanleiding toe is: het gebruik van lokaal geproduceerde bodemverbeteraars heeft geen negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid.

 

Klik hier voor de publicatie