2022/4/26 - Almere gastheer Circulaire Openbare Ruimte Congres

De vakbladen Straatbeeld en BuitenSpelen organiseren op 15 en 16 juni het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres. De gemeente Almere is gastheer van het congres. “We willen met het congres laten zien waar we mee bezig zijn, maar ook onszelf laten stimuleren en prikkelen om verdere stappen te zetten”, zegt Rutger Ekhart, strategisch adviseur duurzaam beheer bij de gemeente Almere.

 

Tekst: Jan Willem Kerssies

 

“Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk van het thema circulariteit. Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen.

Er is veel mogelijk als het gaat om circulariteit in de openbare ruimte en hoewel er steeds vaker losse onderdelen een circulaire aanpak krijgen, ontbreekt soms de integrale aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat we speeltuinen, pleinen en straten circulair inrichten? Hoe kunnen gemeenten de regierol pakken door bij de uitvraag al te sturen op het thema circulariteit? En hoe kunnen bedrijfsleven en overheden samenwerken aan het doel: Nederland volledig circulair maken in 2050? Het zijn vragen die verdere uitdieping vragen. Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres zoomen we in op de kansen en valkuilen, worden trends besproken en concrete handvatten geleverd om mee aan de slag te gaan. Aan de hand van thema’s aanbesteden, ontwerp & inrichting en beheer worden tijdens het congres praktijkvoorbeelden gedeeld, ervaring uitgewisseld en brengen we een debat op gang hoe we in 2030 50 procent minder grondstoffen verbruiken.

 

Circulariteit bevorderen
De gemeente Almere is niet toevallig uitgekozen als gastheer van het landelijke congres. De gemeente maakt door verschillende initiatieven werk van het thema circulariteit. Ekhart geeft verschillende redenen waarom de gemeente het thema zo belangrijk vindt. “Het belangrijkste is dat de grondstoffen schaars worden. Daarnaast zorgen nieuwe grondstoffen voor meer CO2-uitstoot en energieverbruik dan het hergebruik van materialen. Wij vinden het lokale aspect ook belangrijk. We proberen op verschillende manieren circulariteit binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Zo werken we veel samen met bedrijven en kennisinstellingen. Zo beperken we de vervoersstromen van alle grondstoffen die normaal van over de hele wereld naar Almere worden vervoerd.”

 

Proeftuin
In de openbare ruimte worden veel grondstoffen gebruikt en daar kun je als gemeente op sturen, stelt Ekhart. “Zo hebben wij binnen de gemeente het GrondstoffenCollectief Almere. Dat is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Reststromen uit de stad moeten worden hergebruikt in de gemeente. Zo hebben we bijvoorbeeld van de reuzenberenklauw verkeersborden gemaakt. We stimuleren als gemeente innovatieve bedrijven om met ideeën te komen. We willen graag een proeftuin zijn. Niet alleen door pilots te stimuleren, maar ook door als opdrachtgever innovaties net even een stap verder brengen.” De gemeente is naast het GrondstoffenCollectief Almere ook betrokken bij PRICE, het circulaire actielab voor Flevolandse doeners. Het innovatiecentrum legt verbindingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven om een circulaire economie te stimuleren en tot innovaties te komen.

 

Podium voor duurzame ontwikkelingen
Ekhart nodigt geïnteresseerden van harte uit om naar Almere te komen in juni. “We willen door middel van het congres inspireren en geïnspireerd worden. Wij doen al best veel op het gebied van circulariteit, maar we willen ook leren van andere gemeenten en het bedrijfsleven. Wij willen door middel van het congres een plek zijn om elkaar te ontmoeten. En wat is er mooier dan om als Almere juist tijdens de Floriade gastheer te zijn. De Floriade is dit jaar hét podium voor duurzame ontwikkelingen”, aldus Ekhart.

 

Twee delen
Het Circulaire Openbare Ruimte Congres bestaat uit twee delen. Op woensdag 15 juni wordt in de middag een pre-congres georganiseerd op het Floriadeterrein. Er staat een excursie op het programma waarbij bezoekers verschillende circulaire oplossingen te zien krijgen. Op 16 juni wordt het congres gehouden in de Kunstlinie in Almere. Naast de gemeente Almere wordt er voor het programma samengewerkt met verschillende kennispartners. Daarnaast denken de volgende kennispartners mee over het programma: BouwCirculair, Stichting Managing Public Space, CIRCO, NL Greenlabel, Het Versnellingshuis Nederland Circulair en Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (Hogeschool Utrecht).

 

Kijk voor het programma en meer informatie op www.circulaireopenbareruimte.nl