2022/2/2 - Pilot waterstof uit bermgras gestart

Groenvoorziener Vermeulen Groep, ontwikkelaar NettEnergy en adviesbureau Delphy starten samen een project om waterstof en biochar te produceren uit bermgras. Vanaf eind mei kunnen belangstellenden de pilot-installatie op het terrein van de Vermeulen Groep in Hazerswoude waarschijnlijk komen bekijken.

De Vermeulen Groep voert in opdracht van overheden onder andere het onderhoud van bermen uit. Het verzamelde bermgras wordt momenteel tegen kosten afgevoerd naar een composteerder. In de pilot zal het bermgras via vergassing worden omgezet naar waterstof en biochar. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technologie van het bedrijf NettEnergy uit Boskoop.

 

Er wordt tevens onderzocht op welke manier het biochar tot waarde gebracht kan worden. Het product zou in de substraatteelt van boomkwekerijen mogelijk een alternatief kunnen vormen voor veen in het substraat. Op de onderzoekslocatie van Delphy in Hazerswoude zal de biochar worden getest.

De belangstelling voor waterstof als energiebron is groot. Naast grootschalige productie liggen er in het landelijk gebied wellicht ook kansen voor kleinschalige installaties. De Vermeulen Groep wil in de toekomst het materieel voor groenbeheer op door het bedrijf zelf opgewekte waterstof laten draaien.

 

bron: Vermeulen groep