2022/11/18 - Provincie Zuid-Holland stelt subsidie natuurlijke reststromen open

De provincie Zuid-Holland opent de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten. Voor dit eerste openstellingsbesluit is gekozen voor het circulaire thema ‘natuurlijke reststromen’. Vanaf 15 november tot 15 januari 2023 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. De provincie heeft 500.000 euro voor de subsidieregeling uitgetrokken. Hiermee wil de provincie de ontwikkeling van projecten die fundamenteel bijdragen aan de beoogde circulaire samenleving stimuleren.

 

Bij het beheren van openbaar groen komen grote hoeveelheden reststromen vrij. Denk aan bermgras, sloot- en rietmaaisel, blad, snoei- en stamhout. Om te voorkomen dat deze reststromen tot afval worden verwerkt, wil de provincie met deze subsidie komen tot een zo duurzaam mogelijke verwerking van reststromen tot biobased (natuurlijke) producten en het sluiten van kringlopen naar de bodem. Ondernemers met doorbraakprojecten voor natuurlijke reststromen kunnen deze subsidie aanvragen.

 

Subsidieregeling Circulair Zuid-Holland
Bij circulaire doorbraakprojecten gaat het om fundamentele vernieuwing van het huidige systeem met ketensamenwerkingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het besluit of een project een doorbraakproject is, is gebaseerd op de Subsidieregeling Circulair Zuid-Holland.

Om de kans op succes te verhogen, zal een doorbraakproject van het begin tot het einde worden ondersteund

De kern van de innovatieaanpak van Circulair Zuid-Holland is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Om de kans op succes te verhogen, zal een doorbraakproject van het begin tot het einde worden ondersteund via het vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen. Ga voor meer informatie naar de website van de provincie Zuid-Holland.