2022/10/27 - KWS legt weg van gerecycled plastic op Schiphol

Op initiatief van VolkerWessels Infra Schiphol, bestaande uit KWS en VolkerRail, heeft Schiphol als eerste luchthaven ter wereld een weg van gerecycled plastic (PlasticRoad). De aangelegde PlasticRoad is gemaakt van afval afkomstig uit de terminal. KWS is als grondlegger van PlasticRoad trots op de succesvolle introductie en implementatie op Schiphol.

De parkeervakken achter de uitvoeringskeet van VolkerWessels Infra Schiphol zijn van PlasticRoad en aan het einde van het jaar volgt nog een deel van een start- en landingsbaan. De twee locaties zijn onderdeel van een test die moet uitwijzen of de gerecyclede weg in de toekomst een goed alternatief is voor de standaard asfaltwegen en zo bijdraagt aan een duurzamere infrastructuur op de luchthaven.

 

Tweede leven voor plastic afval op Schiphol
PlasticRoad heeft veel voordelen ten opzichte van reguliere asfaltverharding. De duurzame en circulaire oplossing vangt het hemelwater op, filtert het en laat het geleidelijk in de grond zakken. Dit leidt tot een betere en natuurlijke waterhuishouding, zorgt bij hevige regelval voor een waterbuffer en draagt bij aan een verbeterde grondwaterstand.

Het filtersysteem vangt ook vuil op dat van verkeer afkomt, zodat het niet in de berm terechtkomt. Daarnaast zorgt de weg voor een tweede leven voor plastic afval op de luchthaven, is makkelijker in onderhoud, heeft een langere levensduur en is sneller en eenvoudiger te realiseren, waardoor deze bijdraagt aan het verminderen van CO2, NOx en fijnstofuitstoot. Dit sluit goed aan bij de duurzame ambities van zowel Schiphol als KWS en VolkerRail. Het gebruik van Plastic Road op deze locaties levert een besparing van 82% CO2-uitstoot op.