2022/10/19 - Dura Vermeer legt weg aan met 100 % circulair asfalt in Amsterdam

Direct naast de Johan Cruijff ArenA bouwt gemeente Amsterdam de komende drie jaar de Smart Mobility Hub. Hierin komen straks veel verschillende parkeer- en vervoersvoorzieningen samen in één gebouw. Dura Vermeer verzorgt in opdracht van de gemeente het bouwrijp maken van het gebied. Tijdens de aanleg wordt het huidige verkeer omgeleid over een weg die vijf jaar in gebruik zal zijn. Voor Dura Vermeer een uitgelezen kans om deze tijdelijke weg, genaamd De Passage, zo circulair mogelijk aan te leggen.

 

100% Circulair Asfalt
Voor de aanleg van de weg is gebruik gemaakt van 100% Circulair Asfalt. Dit eigen mengsel van Dura Vermeer bestaat uit hergebruikt asfalt, secundaire grondstoffen en gerecyclede bitumen. Daarnaast is al het materiaal na einde levensduur van deze weg ook weer herbruikbaar. Hierdoor is dit mengsel volledig, dus 100%, circulair.

Het mengsel levert een milieuwinst op van bijna 40% voor onder- en tussenlagen en zelfs 70% voor deklagen. Tegelijkertijd is de kwaliteit minimaal gelijkwaardig aan die van reguliere mengsels.

 

Primeur in deklaag
Robbert Naus, manager productontwikkeling bij Dura Vermeer: ‘Het is de eerste keer dat 100% Circulair Asfalt ook in de deklaag van de weg aangebracht is. Dit is een mooie ontwikkeling, want nu kunnen we het volledige asfaltpakket 100% circulair aanleggen, wat een aanzienlijke milieuwinst oplevert’. Voor de weg is een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk past binnen de ambities van gemeente Amsterdam met een hoge mate van lokaal hergebruik. Zo is de fundering gemaakt van betonafval uit de gemeente en worden de verlichting en het straatwerk hergebruikt vanuit andere lokale projecten. Ook het oude dak van het nabijgelegen sportcomplex Borchland komt terug in de weg. Het bedrijf Roof2Road heeft de dakbedekking geoogst en gerecycled tot herbruikbare bitumen, een belangrijk component van het 100% Circulaire Asfalt.

 

Infra as a service
Dura Vermeer voert sinds 2019 projecten (Klein Wegenwerken en Elementenverhardingen) uit voor de gemeente binnen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Amsterdam. De aanleg van de tijdelijke weg is uitgevoerd binnen het partnerprogramma De Circulaire Weg, dat een model heeft ontwikkeld waarmee verschillende infraprojecten als dienst (as a service) worden uitgevoerd. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de weg en biedt het gebruik ervan aan als dienst aan de gemeente. Hierdoor blijft hij geprikkeld om in een eerder stadium en op een andere manier na te denken over de materialen, onderhoud van de weg en hergebruik na levensduur, wat de circulariteit bevordert.

 

Samen optrekken

Jeroen van Wijngaarden, programmacoördinator De Circulaire Weg bij Dura Vermeer: ’Door samen op te trekken in onze circulaire ambities binnen het partnerprogramma en door de ruimte plus het vertrouwen dat de gemeente ons heeft gegeven, kunnen we tot dit soort innovaties komen. Deze voorbeeldprojecten zijn voor ons enorm belangrijk om circulair bouwen verder op te schalen.’