2022/1/28 - Biobased in Nationale Milieu Database

Het Biobased-In-NMD-project stelt voor een heel scala aan biobased bouwmaterialen, waaronder hout, categorie 1-productkaarten voor de Nationale Milieudatabase (NMD) op. Ook worden hierin op de juiste manier biogene koolstofopslag- en end-of-lifescenario’s meegenomen. De verwachting is dat MKB-bedrijven op deze manier hun biobased bouwmaterialen beter in de markt kunnen zetten.

 

Het belang van biobased bouwen
Hout kan potentieel een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen doordat het een hernieuwbare (onuitputtelijke) grondstof is en door het positieve effect van biogene koolstofopslag in biobased bouwmaterialen. Het aandeel biobased in de Nederlandse bouw is qua gewichtsaandeel echter beperkt: circa 2% is hout en slechts 0,1% bestaat uit andere biobased materialen.

Onbekendheid van de bouwsector met deze materialen en hun milieuprestaties zijn een belangrijke barrière voor deze materialen om (grootschalig) toegepast te worden. Opname in de Nationale Milieudatabase (NMD) kan ervoor zorgen dat deze materialen meer toegepast gaan worden.

 

Project Biobased materialen staat open voor producenten
De NMD is de database waar architecten en projectontwikkelaars uit kunnen putten voor het berekenen van de milieuprestatie van een bouwwerk. Alleen wanneer productdata van biobased materialen in de NMD zijn opgenomen, kunnen gebruikers van de gevalideerde rekeninstrumenten er ook daadwerkelijk mee rekenen. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) gebruiken steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium bij hun aanbestedingen. Een categorie 1-productkaart kan het voor de deelnemende biobased bouwmateriaalbedrijven gemakkelijker maken om in grotere bouwprojecten hun product toegepast te krijgen. Uiteindelijk wil het project in totaal minstens 14 nieuwe materialen in de NMD opgenomen krijgen.

 

Meer over dit project is te lezen op: Milieuprestatie biobased bouwmaterialen in beeld – WUR

 

Bron: www.milieudatabase.nl