2022/1/10 - Waar staan de kenmerken ‘H’ en ‘R’ voor in het bestek?

De bestekschrijver heeft verschillende mogelijkheden om de omgang met vrijgekomen materialen in het bestek op te nemen. Afhankelijk van de aard van de vrijgekomen materialen, de juridische en milieutechnische aspecten die bij de overdracht van vrijgekomen materialen een rol spelen en de wens van de opdrachtgever om ze al dan niet in het werk of elders her te gebruiken, zal de bestekschrijver kiezen voor een passende beschrijving.

RAW-systematiek heeft twee extra kenmerken in de kolom ‘Hoeveelheid ter inlichting’ voor vrijkomende materialen:

  • ‘H’: vrijkomende materialen aanduiden die geschikt zijn om door de opdrachtgever op een andere plaats te worden hergebruikt.
  • ‘R’: materialen aanduiden die geschikt zijn voor hergebruik nadat deze zijn gerecycled.

Waarom?
Hiermee kan een overzicht worden verkregen van hoeveelheden en soorten materialen die op een ander project kunnen worden hergebruikt (H) of  worden afgevoerd (R).

Het kenmerk ‘H’ alleen toepassen als de opdrachtgever zelf de materialen wil hergebruiken. Het is niet verplicht dit kenmerk te gebruiken in bestekken. Het kenmerk ‘H’ is dus in eerste instantie bedoeld voor hergebruik op verschillende projecten van dezelfde opdrachtgever; als materialen op hetzelfde werk worden hergebruikt is de verwijzing binnen het bestek naar de betreffende besteksposten voldoende.

 

Materialen die naar een verwerkingsinrichting moeten worden afgevoerd kunnen met een ‘R’ worden aangeduid zodat ook zichtbaar kan worden gemaakt wat de omvang van de af te voeren hoeveelheden zijn. Deze materialen komen na bewerking door de verwerker als secundaire bouwstof op de markt.

 

Het is in alle gevallen goed om voorafgaand aan de uitvoering als opdrachtgever en aannemer vast te stellen wat de kwaliteit van de vrijkomende materialen is. Omdat het kenmerk ‘H’ niet bedoelt is voor materialen die ‘eigendom van de aannemer’ worden, veranderen de kenmerken ‘H’ en ‘R’ niets aan de manier waarop in een bestek moet worden beschreven wat de hoedanigheid en kwaliteit is van de materialen waarvan het eigendom wordt overgedragen aan de aannemer.