2021/8/29 - Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen niet in september van start

De planning om in september de Schoon en Emissieloos Bouwen-subsidie te ontsluiten wordt niet gehaald. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. De complexiteit van de regeling, de demissionaire status van het kabinet en het coronavirus zijn hier volgens het ministerie van I&W debet aan.

Het is een grote tegenvaller omdat veel van onze leden in de startblokken staan om te investeren in emissiearme of emissieloze technieken. Met het mogelijke vooruitzicht dat zo’n 40 à 50% van de meerkosten ten opzichte van een gangbare machine met verbrandingsmotor wordt gesubsidieerd, stellen ondernemers hun investeringen uit tot de SEB-subsidie wordt opengesteld. Men verwacht dat de subsidieregeling in januari 2022 opengesteld wordt. Al lijkt ook dat nog behoorlijk ambitieus. Voor het verminderen van de emissie van bouwmachines is de komende jaren €500 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie kan te zijner tijd worden aangevraagd op de website van RVO.

Voorstel

Het voorstel is om aanschafsubsidie (emissieloos) en retrofitsubsidie (emissieloos) alleen beschikbaar te stellen voor bouwwerktuigen waarvoor de uitvoering met een verbrandingsmotor gangbaar is.

  • De aanschaf van nieuwe emissieloze mobiele werktuigen op land en water en bouwvoertuigen in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw.
  • De ombouw (retrofit) van bestaande naar emissieloze en emissiearme mobiele werktuigen en bouwvoertuigen. Retrofitsubsidie SCR is alleen beschikbaar voor bestaande Stage III A/B machines en voor nieuwe Stage V machines tussen 19 en 56 kW motorvermogen.
  • Het via innovatiesubsidies stimuleren van de ontwikkeling en het beproeven van emissieloze alternatieven in de categorieën mobiele werktuigen en bouwvoertuigen waar deze nu nog niet beschikbaar zijn.

De betrokken ministeries van de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen werken onafgebroken aan de subsidieregeling.

 

Bron: Bouwend Nederland