2021/7/9 - Innovatieve fietsbrug van cementloos beton uitgevoerd

In het tracé van de Nieuwe N69 is voor het eerst een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton bestaat uit hergebruikte grondstoffen waarbij geen cement wordt gebruikt. Geopolymeerbeton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75% schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Niet eerder werd een constructieve brug met voorgespannen geopolymeerbeton uitgevoerd. Deze fietsbrug is dan ook een belangrijke doorbraak in innovatiekracht om duurzamere betonconstructies te maken.

 

David Vermeire, directeur Boskalis Nederland: “De kernwaarden van Boskalis komen in deze innovatie samen. Voor het eerst is de hele cyclus van ontwikkeling, testen, productie en toepassing in een échte constructie met vrije overspanning doorlopen. Dit is de opmaat naar een ‘nieuwe standaard’ voor toepassing van nieuwe mengsels met een duurzamere samenstelling.”

 

Ineke Bol, programmamanager bij de provincie: “Kenmerkend voor het project Nieuwe N69 is de innovatiekracht, de intensieve ketensamenwerking en het lef om buiten de gebaande paden te gaan. Dat kwam ook mooi terug in deze fietsbrug. Boskalis, A. Jansen bv, Sqape en Provincie Noord-Brabant creëerden samen de optimale condities om deze grote stap vooruit te zetten. In een recordtempo van driekwart jaar gingen we van een innovatief idee naar realisatie. Als provincie vinden we het belangrijk hier de ruimte voor te bieden.”

 

Deze primeur is een goed voorbeeld van de ambitie van de provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland om de Nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Andere voorbeelden van duurzame ontwikkelingen bij de N69 zijn de innovatieve, geluidsreducerende asfaltdeklaag. Deze is gemaakt met 70% gerecyclede materialen, waardoor deze 45% duurzamer is dan de standaard asfaltdeklaag. Daarnaast worden zonnepanelen aangebracht in geluidsschermen van beekdalbruggen, wordt biodiesel gebruikt en is ook in de ontwerpen van bruggen rekening gehouden met duurzaamheid. De bruggen zijn rank en slank ontworpen zodat er minder beton nodig is.