2021/6/8 - GP Groot introduceert circulaire trottoirtegel

GP Groot wil naast de inzamel- en recycle functie tegelijkertijd dé circulaire grondstoffen- en productenleverancier van de toekomst worden. Om dit onontgonnen terrein te verkennen en te ontwikkelen lopen een groot aantal projecten waaronder de ontwikkeling van de circulaire trottoirtegel.

 

De meest toegepaste tegel is de bekende grijze “standaard” betonnen stoeptegel van 30 x 30 cm. Een goede circulaire oplossing voor deze tegel heeft qua volume en (besparings-) potentieel ook meteen de grootste impact. GP Groot heeft daarom deze tegel als uitgangspunt voor de circulaire tegel gekozen. Vanuit de reststromen van de recycle activiteiten is onderzocht welke materialen in potentie geschikt zijn om in tegels toe te passen. Samen met de Leeuwarder Beton Centrale  zijn diverse mengsels samengesteld en getest. Dit heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig mengsel waarbij bijna 70% van primair zand en grind is vervangen door herwonnen betongranulaat, secundair zand en, indien gewenst, gerecycled glas voor nachtreflectie. Het streven is om binnen afzienbare tijd te komen tot een mix met 100% circulaire materialen. Het is een continu verbeterproces waarbij kwaliteit voorop staat.

 

Om de toekomstige recycling en herbruikbaarheid van de tegelmaterialen te waarborgen zijn de gebruikte secundaire grondstoffen allemaal vrij-toepasbaar conform het Bouwstoffenbesluit . Verder voldoen de tegels aan de geldende eisen ten aanzien van vorst/dooi en buigtreksterkte.