2021/6/1 - De Circulaire Spurt 2023

Met de huidige aanpak hebben we al heel wat stappen gezet richting de circulaire doelstellingen maar we zijn er nog lang niet.

Deze doelen gaan we namelijk niet realiseren zonder extra acties. Daarvoor zijn we De Circulaire Spurt 2023  gestart. Alle ketens gaan aan de slag met verschillende thema’s die invulling geven aan de circulaire Economie.

 

Lees hier meer over op de volgende pagina.