2021/5/25 - Kabinet: Tempo moet omhoog om circulaire economie doelen te halen

Het kabinet heeft uitgebreid gereageerd op de Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving en vindt dat het tempo van de CE-transitie omhoog moet. Het is echter aan een volgend kabinet om specifieke keuzes te maken over de beleidsinzet.

 

“Er is geen twijfel over dat een intensivering van de beleidsinzet nodig is en dat het tempo van de transitie omhoog moet om de doelen te behalen.” Dat schrijft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens namens de ministers van EZK, LNV, BZK en BHO, in een kamerbrief aan de Tweede Kamer over de transitie naar een circulaire economie. In de brief reageert ze allereerst op de in januari verschenen Integrale Circulaire Economie Rapportage, maar ook op de aanbevelingen van de Reflectiegroep circulaire economie, het rapport Rode Draden 2021 van het Versnellingshuis Nederland Circulair. De keuzes voor de uiteindelijke beleidsinzet zullen echter van een volgend kabinet moeten komen