2021/5/11 - HU-studenten werken mee aan duurzaam asfalt

Het Institute for Life Sciences and Chemistry van Hogeschool Utrecht heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Miscancell, ontwikkelaar van onder andere duurzaam asfalt. Het bedrijf haalt grondstoffen uit olifantsgras en maakt deze via een chemisch proces klaar voor gebruik in een divers palet aan duurzame producten.

Al sinds 2017 hebben ruim 70 studenten chemie en chemische technologie (afstudeer)stages gelopen en projecten gedaan met en bij Miscancell. Zo hebben studenten geholpen de chemische procedure bij het maken van lignine, een stof die teer in asfalt vervangt, te verbeteren. Daarmee werken studenten en docenten tegelijkertijd aan hun eigen professionalisering én aan verduurzaming. De samenwerking bevalt beide partijen goed, en wordt daarom nu uitgebreid.

 

Meedenken over de opleiding

Miscancell wordt met ingang van februari 2021 voor een periode van tenminste drie jaar actief betrokken bij de inhoud en vormgeving van de opleiding Chemische Technologie en de minor Process Development in the Chemical Industry. “Er komt nog meer uitwisseling op gang”, vertelt Arjan Brenkman, opleidingsmanager Chemie en Chemische Technologie. “Onder andere door gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Ook betrekken we Miscancell in de beroepenveldcommissie en het College van Toezicht en onderzoeken we subsidiekansen voor verdere uitbouw van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast kan Miscancell op een eenvoudige manier in contact komen met excellente studenten, door projecten in te dienen die deze studenten, naast het reguliere lesaanbod, extra uitdaging bieden.”