2021/4/14 - Nieuwe publicatie over houten woningbouw

Woningbouw in hout is helemaal van deze tijd: mooi, biobased en duurzaam. Bovendien draagt houtbouw bij aan onze klimaatdoelen en is het een van de nieuwe fundamenten van de circulaire bouweconomie. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout presenteert 18 voorbeeldprojecten in de (sociale) woningbouw. Een variatie van laagbouw en hoogbouw, HSB, CLT, modulair en hybride vormen in combinatie met staal, beton of baksteen. Met prachtige beelden en enthousiaste, eerlijke ervaringen van de betrokken woningcorporaties, architecten en bouwers.

 

Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en Professor Housing Management aan de TU Delft, ontving deze week het eerste exemplaar. ‘Het Inspiratieboek geeft een aantal voorbeelden van houten woningbouw die niet misstaan in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het laat zien dat bouwen in hout nu de aandacht krijgt die het verdient. Voor de omvangrijke woningbouwopgave is het zeer belangrijk dat er alternatieven worden ontwikkeld die naast de huidige bouwmethoden kunnen worden ingezet. Het bouwen met biobased materialen biedt nieuwe kansen om die woningbouwopgave zodanig in te vullen dat deze ook bijdraagt aan de gewenste transitie naar een circulaire economie. Het inspiratieboek bevat veel voorbeelden waarbij biobased bouwen gecombineerd wordt met herbruikbaarheid, toepassing van traditionele materialen en de ‘Nederlandse smaak’, wat bij kan dragen aan de bredere acceptatie.’
 

Download hier het Inspiratieboek Woningbouw in hout. Het Inspiratieboek Woningbouw in hout is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouwconomie, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk hier meer bronnen over hout.