2021/3/25 - Lancering Innovatieprogramma Duurzame betonketen

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaat van start. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord: ‘Dit innovatieprogramma maakt het mogelijk om in de betonketen de CO2 uitstoot in 2030 met tenminste 50-60% te reduceren. Daarnaast slopen we circulair en brengen we al het vrijkomende beton terug in de keten. Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken bouwen we de komende jaren aan een duurzame betonsector. Een sector die floreert, innoveert en concurreert en waarin het aantrekkelijk is om te werken.’

 

Bent u marktpartij en wilt u een actieve rol spelen in het Innovatieprogramma Duurzame betonketen? Meer informatie en spelregels op de website van het Betonakkoord.