2021/2/23 - Hergebruik van freesasfalt in Arnhem

Roelofs Infra en Milieu uit Den Ham heeft najaar 2020 een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht op de Limburgsingel en Lange Akkers in Arnhem. Oude deklagen zijn hergebruikt als grondstof voor nieuwe deklagen. Tevens is in het asfaltmengsel lijnzaadolie verwerkt. Ook zijn thermoplastische biobased wegmarkeringen toegepast.

 

Het hergebruik van freesasfalt heeft een aanzienlijke CO2-reductie en verlaging van de milieu-impact tot gevolg. Roelofs heeft met dit project een primeur. Nog niet eerder zijn in Nederland oude asfaltlagen op deze manier hergebruikt. In plaats van downgrading van vrijgekomen asfalt, zoals normaal gebeurt, heeft opdrachtgever gemeente Arnhem nadrukkelijk gekozen voor horizontale recycling.

lees verder

 

Lijnzaadolie
Een extra status krijgt dit project nog door de toevoeging van lijnzaadolie aan het asfaltmengsel, als vervanger van fossiele bitumen. De milieufootprint daalt bovendien door CO2-reductie. Albertus Steenbergen, van Roelofs, over dit laatste: “Omdat de verwerking van dit asfaltmengsel gebeurt op een temperatuur die een stuk lager ligt dan bij regulier asfalt ligt de CO2-uitstoot zo’n 30 tot 35 procent lager.” Een derde stap op weg naar verdere verduurzaming is de toepassing van biobased markering. In de wegbelijning zit een bindmiddel van natuurlijke materialen.

 

Busbanen
In een terugblik op dit unieke project zegt Steenbergen: “De Lange Akkers (610 meter) en de Limburgsingel (500 meter) zijn busbanen/busroutes. Een van de mooie aspecten van dit project is dat het verwerkte freesmateriaal afkomstig is van een andere busbaan in Arnhem, de Eldenseweg. De deklaag van die busbaan is separaat gefreesd van de tussenlaag (welke ook verwijderd moest worden). Aanvankelijk kwam het freesmateriaal in depot bij de Asfalt Centrale Over Betuwe (ACOB), in Huissen. Omdat de ACOB-installatie (nog) niet geschikt was voor Partiële Recycling (PR) in een Steen Mastiek Asfalt (SMA), kwamen we uit bij Asfalt Productie Tiel (APT). Bij APT was verwerking tot SMA-PR wel mogelijk. Om het nieuwe mengsel geschikt te maken voor hergebruik in de nieuwe deklaag waren geen andere bewerkingen nodig dan de toevoeging van 30 procent freesmateriaal en van lijnzaadolie.” Steenbergen over de uitvoering: “De onderlaag van het wegdek behoefde geen extra bewerking. We konden volstaan met een regulier gefreesd oppervlak. Dus eigenlijk niks bijzonders, behalve de trolleyleidingen boven de rijbaan. We hebben bandlossers en schuiftrailers in moeten zetten voor aanvoer van het asfalt.”

 

Keurmerk voor Roelofs
De kwaliteit en levensduur van de SMA-PR deklaag is beter dan van reguliere asfaltmengsels, aldus Steenbergen. “Inmiddels hebben we het officiële CE-keurmerk voor dit specifieke mengsel ontvangen. Dat borgt de kwaliteit en geeft vertrouwen. Dat heeft ertoe geleid dat vervolgprojecten zich aandienen. We zijn nu druk met de uitrol van dit product. Opdrachtgevers, op zoek naar duurzame en circulaire asfaltoplossingen, willen ermee aan de slag.”

 

Samen Arnhem verduurzamen
Een van die opdrachtgevers was Arnhem. Deze gemeente wil duurzaam ondernemen nadrukkelijk promoten en bood Roelofs de mogelijkheid om met innovaties aan de slag te gaan. En dat tot volle tevredenheid, aldus Bastiaan Seijnaeve, beheerder wegen binnen de gemeente Arnhem: “Deze ontwikkeling past uitstekend bij de visie van de gemeente ten aanzien van circulaire economie en CO2-besparing. Als opdrachtgever hecht de gemeente Arnhem een grote waarde aan het hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. We willen daarom ook onze aannemers de kans geven om nieuwe innovaties een plek te geven. Uiteindelijk willen we allemaal de wereld beter achterlaten voor de komende generaties.”

 
Peter Gelink, rayonmanager bij Roelofs, is blij dat de gemeente Arnhem deze uitdaging aan wilde gaan: “We zijn sinds 2017 de vaste partner voor het wegenonderhoud in de gemeente. Dat we daarbij de kans krijgen om innovaties in de praktijk te brengen is heel waardevol. Het is ons doel om als bedrijf in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar dat lukt alleen als de markt en opdrachtgevers bereid zijn om mee ontwikkelen en innovaties toe te passen. Je moet het echt samen doen.”