2021/12/7 - KWS en Leeuwarden zetten volop in op duurzaamheid bij aanleg It Swettehûs

It Swettehûs, het circulaire icoon van Fryslân, staat in Leeuwarden en is een brugbedieningscentrale en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat. Vanuit It Swettehûs worden achttien, en in de toekomst veertig, Friese bruggen op afstand bediend. KWS Infra Leek gaat in opdracht van de gemeente Leeuwarden een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen naar It Swettehûs.
Bij een circulair gebouw hoort een circulaire en duurzame toegangsweg. Om aansluiting te krijgen bij het gedachtegoed van duurzaamheid en circulariteit van It Swettehûs zijn projectleider Derk Begeman van KWS en senior projectleider Gerard Moll van de gemeente Leeuwarden met elkaar in gesprek gegaan om het oorspronkelijke RAW-bestek aan te passen. Dat betekent onder andere het toepassen van zoveel mogelijk gebruikte materialen en herbruikbare grondstoffen.

 

Circulaire toepassingen
De funderingslaag is voorzien van gerecycled menggranulaat. Ons adviesbureau KWS@vice heeft hiervoor constructieberekeningen uitgevoerd om de gelijkwaardigheid in draagkracht en drooglegging van de constructie aan te tonen met hergebruikt menggranulaat in vergelijking tot de voorgeschreven traditionele constructie.

KWS beschikt over zelf ontwikkelde duurzame asfaltmengsels met een hoog recyclinggehalte. Voor de toegangsweg naar It Swettehûs passen we voor de asfaltonderlaag en -tussenlaag KonwéCirculair toe. Dit mengsel bevat 50% gerecycled asfalt. Voor de deklaag gebruiken we KonwéGreen W. Door de toevoeging van een additief ligt de productietemperatuur bij KonwéGreen W ongeveer 25 graden lager dan vergelijkbaar asfalt, waardoor dit mengsel een CO2-reductie oplevert van 15%.

 

Samenwerking
Wij geloven dat het beste eindresultaat ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met onze opdrachtgevers. Deze toegangsweg van It Swettehûs is hier een mooi voorbeeld van. Roel van den Berg, directeur KWS Infra Leek: “Het is voor KWS geweldig om samen te werken met opdrachtgevers zoals de gemeente Leeuwarden waarbij wij onze innovaties mogen toepassen.”
Raymond de Ruijter, teamleider gemeente Leeuwarden: ”Als gemeente Leeuwarden vinden we circulair inkopen heel belangrijk. We zijn hier heel actief mee bezig. Om te voldoen aan onze doelstellingen stellen we ook steeds meer circulaire of duurzame eisen aan onze aannemers. Ons doel hierbij is om zo veel mogelijk ervaring op te doen met circulair inkopen. We weten nog niet alles, maar door gewoon te doen, leren we. Veel beter dan eisen stellen, is dat onze leveranciers of aannemers ook zelf met initiatieven en ideeën komen, zoals bij dit project. Een mooi initiatief om gezamenlijk weer stappen te maken op het gebied van circulair inkopen.”