2021/12/14 - Vitens, Enexis en BAM werken aan voet Lemelerberg voor het eerst emissieloos

Waterbedrijf Vitens, Enexis Netbeheer en BAM Energie & Water zijn in Lemele (Overijssel) een pilotproject gestart dat volledig met elektrisch materieel en dus emissieloos wordt uitgevoerd. Het project ligt aan de voet van de Lemelerberg dichtbij een Natura-2000 gebied en moet daarom aan strikte voorwaarden voldoen met betrekking tot CO2-uitstoot en stikstof. Het betreft de vervanging van een drinkwaterleiding en elektriciteitskabels en is inmiddels enkele weken in uitvoering.

BAM maakt voor het project gebruik van elektrische vrachtwagens en busjes, graafmachines, heftrucks en trilmachines. De bouwkeet is uitgerust met zonnepanelen en een accupakket, waarin de opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen. Op de bouwplaats zijn tevens verschillende verplaatsbare laadvoorzieningen aanwezig om het materieel op te kunnen laden. Om ook op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd materieel te kunnen laden, maakt BAM gebruik van een batterij die dagelijks – met elektrisch vervoer – wordt verplaatst.

Op de bouwplaats zijn speciale rijplaten neergelegd, die lichter zijn en daardoor een minder grote afdruk in het landschap achterlaten. De platen zijn bovendien veiliger en stiller in gebruik in vergelijking met stalen rijplaten, volledig circulair en elektrisch te (ver)plaatsen.

 

Positieve ervaringen
Vitens en Enexis trekken gezamenlijk op in het project om de overlast voor de omgeving en de impact op de natuur tot een minimum te beperken en kosten te besparen.

Op basis van de eerste positieve ervaringen met het project Lemelerberg hebben de drie samenwerkende partijen de intentie uitgesproken in de toekomst vaker projecten op een vergelijkbare wijze uit te voeren.