2021/10/19 - Betongame promoot het juiste gesprek over duurzaam bouwen en beton

Tijdens de duurzame maand oktober is de Betongame, een online gamified leerplatform voor student en professional, gepromoot. Deze online campagne moet aanzetten tot het spelen van de game en de bewustwording over duurzaam bouwen en beton stimuleren.

In de betongame passeren weetjes, inzichten en discussiepunten over beton de revue. Een score geeft aan hoe goed de speler zich kan verplaatsen in de verschillende rollen van het bouwproces en op het aandachtspunt duurzaamheid. De game heeft voor alle rollen, van student tot professional prikkelende stellingen. Na het spelen ontvangt de speler directe feedback.

Spraakverwarring voorkomen
Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers en partners uit de keten berekend dat het mogelijk is om in 2030 tot 60% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990 en 100% van al het circulair gesloopte beton terug te brengen in nieuwe betonproducten. Dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector én opdrachtgevers beter gaan samenwerken en innovaties versneld worden geïmplanteerd. “Als verschillende rollen aan tafel komen, begint vaak de spraakverwarring.

 

Opdrachtgevers spreken niet de taal van architecten en betonproducenten kunnen niet altijd aan de eisen van opdrachtgevers voldoen. Zijn deze wel reëel? Soms is het technisch nog niet mogelijk”, laat Cindy Vissering van Betonhuis weten. Zij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de game. “Beter samenwerken kan betekenen dat opdrachtgevers plannen moeten loslaten of juist meer geld moeten investeren voor bepaalde zaken. Maar ook dat bouwers en ontwerpers hun werkwijze en plannen tegen het licht moeten houden, wachttijden anders in moeten richten, constructies moeten aanpassen, hergebruiken of slanker moeten construeren. Pas als we elkaar beter begrijpen zetten we grotere stappen richting een duurzame betonsector. En dat is precies waar de Betongame voor is ontwikkeld.”

 

www.betongame.nl